Z bývalého STaRZu je už Fitcamp

Bývalý areál športoviska mestského STaRZu na Drieňovej spustil do prevádzky nový nájomca. Dokončil rekonštrukciu vnútri budovy, na budúci rok sa pustí do vonkajšej časti.

Súkromný nájomca Andrej Gabura v novembri otvoril zrekonštruovanú budovu, kde predtým STaRZ prevádzkoval krytý tenisový kurt a posilňovňu. Po novom je tu moderné fitnes centrum na individuálne aj skupinové cvičenia, pribudlo parkovisko. Na jar budúceho roka príde na rad rekonštrukcia vonkajších športovísk. „Vybudujeme tu tri celoročné tenisové kurty, dve ihriská na plážový volejbal, nové gastronomické zariadenie, zrevitalizujeme detské ihrisko,“ vysvetlil Andrej Gabura. Takisto tu dorobia zázemie pre futbalový klub Inter Bratislava, ktorý trénuje na futbalovom ihrisku. Všetko má byť hotové na jeseň budúceho roka. Bezplatné hodiny na modernom športovisku budú mať možnosť absolvovať žiaci zo Základnej školy Drieňová. „V najbližšej dobe začnú rokovania, ale v prvom kole sme sa dohodli, že ôsmaci a deviataci absolvujú počas zimnej sezóny predmet telesnej výchovy v našich priestoroch. Plánujeme aj spoluprácu s absolventmi Fakulty telesnej výchovy a športu a fyzioterapeutické projekty pre školákov na správne držanie tela a základy gymnastiky,“ prezradil Gabura. Mesto prenajalo súkromnému prevádzkovateľovi areál na 15 rokov s možnosťou predĺženia o ďalších päť, podmienkou sú investície do športoviska. Nový nájomca okrem toho musí zadarmo poskytnúť trikrát ročne priestory areálu na mestské športové podujatia a v rovnakom rozsahu aj na ružinovské. Na podnet starostu Ružinova mestskí poslanci zvýšili rozsah bezplatných hodín pre ružinovské školy na minimálne 20 hodín mesačne.

Miroslava Štrosová

Foto: Fitcamp

Vydanie:

Fotogaléria: