ZÁJAZD PRE SENIOROV TERMÁLNE KÚPALISKO BÜK V MAĎARSKU

Mestská časť Bratislava Ružinov organizuje

ZÁJAZD PRE SENIOROV TERMÁLNE KÚPALISKO BÜK V MAĎARSKU

11. november 2015

PROGRAM:

Návšteva termálneho kúpaliska známeho liečebnými účinkami na choroby pohybového ústrojenstva

CENA:

Účastník zájazdu hradí 5 eur priamo v autobuse

Pri dôchodku nad 525,20 eur možnosť ísť ako samoplatca

ODCHOD:

7:30 z parkoviska pred Miestnym úradom MČ Bratislava Ružinov na Mierovej 21

Príchod do Bratislavy v popoludňajších hodinách

PRIHLASOVANIE:

Do 30.10. 2015 na Miestnom úrade MČ Bratislava-­‐Ružinov, Mierová 21

PODMIENKY ÚČASTI:

Nepracujúci senior s trvalým pobytom v Ružinove

Potvrdenie o výške dôchodku do 525,20 eur/osoba

Platný OP iba vo forme identifikačnej karty alebo platný cestovný pas

Európsky preukaz zdravotného poistenia

V prípade vyššieho záujmu, ako je kapacita zájazdu, budú účastníci zájazdu vyžrebovaní

Ďalšie informácie: Referát soc. Služieb MiÚ Bratislava-­Ružinov na tel. čísle 02/48 284 285

Vydanie: