Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Bratislava – Štrkovec vás pozýva na

VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHODZU, ktorá sa uskutoční

24. marca 2016 o 14,30 hod v Dome kultúry Ružinov, Ružinovská 28, 1. poschodie sála č. 271

Program:

1. Prezentácia a výber členských príspevkov na rok 2016

2. Otvorenie

3. Kultúrny program Základnej umeleckej školy Svätej Cecílie

4. Správa o činnosti ZO JDS – Štrkovec za rok 2015

5. Správa o hospodárení ZO-JDS Štrkovec za rok 2015, návrh rozpočtu na rok 2016 a správa revíznej komisie za rok 2015

6. Návrh plánu činnosti na rok 2016

7. Diskusia

8. Návrh na uznesenie

9. Záver

Tešíme sa na vašu účasť

S pozdravom výbor Základnej organizácie JDS ŠTRKOVEC

P.S: Nezabudnite si zobrať členský preukaz

Ďalej touto cestou oznamujeme, že výber členských príspevkov na rok 2016 bude v tieto úradné hodiny: 30 marca 2016 a následne od apríla 2016 až do decembra 2016 každú prvú stredu v mesiaci od 14,00 do 16, 00 hod na Zimnej ulici č. 1, v Seniorskom informačnom centre (knižnica).

Vydanie: