Základná škola v Ružovej doline s novinkami

O jednu prvácku triedu viac ako minulý školský rok a multifunkčné ihrisko. To sú dve najaktuálnejšie novinky v Základnej škole Ružová dolina. V septembri tu otvorili dve prvácke triedy spolu pre 27 detí (pozn. red.: v minulom vydaní sme nesprávne uviedli, že škola má len jednu prvácku triedu so 16 deťmi, za čo sa ospravedlňujeme). V škole sa už čoskoro zlepšia aj podmienky na športovanie – mestská časť Ružinov tu začne v októbri budovať multifunkčné športové ihrisko na loptové športy.

Vydanie: