ZBER ŠKODLIVÉHO ODPADU

KEDY?

Sobota 19. októbra 2019 (8:00 až 10:00)

KDE?

Pri základnej škole Ružová dolina

ČO?

Komunálny odpad z domácností s obsahom škodlivých látok. Ide napríklad o obaly obsahujúce nebezpečné látky, olejové filtre, rozpúšťadlá, kyseliny, lepidlá a živice, fotochemické látky, pesticídy a pod..

 

 

Vydanie: