ZBER STARÝCH SPOTREBIČOV

22. a 29. marca 2014 odvezieme obyvateľom Ružinova bezplatne nepotrebné elektrospotrebiče na ekologickú recykláciu.

 

 

V sobotu 22.3.2014 zbierame v častiach: Starý Ružinov, Nivy, Ružová dolina, Štrkovec, Trávniky

V sobotu 29.3.2014 zbierame v častiach: Pošeň, Ostredky, Trnávka, Prievoz, Vlčie hrdlo

AKO NA TO?

Najneskôr do 19. marca 2014 kontaktujte Miestny úrad MČ Bratislava – Ružinov:

- počas úradných hodín MÚ na tel. čísle: 02/48 28 44 54,

- non-stop e-mailom: zber@ruzinov.sk

Nahláste nasledovné údaje:

- druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť

- meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej potrebujete spotrebiče odviezť

V deň zberu do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad do vchodu bytového domu resp. za bránu rodinného domu. Ďakujeme, že nám v priebehu dňa umožníte vstup do týchto priestorov a spotrebiče nevyložíte na ulicu. Aby sme v priebehu dňa stihli odviezť spotrebiče zo všetkých nahlásených adries, elektroodpad nevynášame z bytov, pivníc či povál.

Nepotrebné veľké (chladničky, práčky, TV) aj malé spotrebiče (fény, holiace strojčeky a pod.) patria do zberu. Len odtiaľ môžu putovať na ekologickú recykláciu, ktorá výrazne prispieva k ochrane životného prostredia.

Mestská časť Bratislava – Ružinov informuje, že osobné údaje občanov spracováva ako sprostredkovateľ v mene kolektívnej organizácie ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, a to len za účelom vykonania mobilného zberu elektroodpadu.

Vydanie: