ZBER STARÝCH SPOTREBIČOV

V sobotu 20. októbra 2018 obyvateľom Ružinova bezplatne odvezieme nepotrebný elektroodpad

1. Najneskôr do 17. októbra 2018 kontaktujte Miestny úrad Bratislava – Ružinov:

počas úradných hodín na tel. čísle: 02/4828 4454 non-stop e-mailom na: zber@ruzinov.sk

2. Nahláste nasledovné údaje:
druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej potrebujete spotrebiče odviezť

3. Zber si môžete objednať nielen prostredníctvom miestneho úradu ale aj online prostredníctvom www.zberelektroodpadu.sk

4. V deň zberu 20. októbra 2018 do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad do vchodu bytového domu resp. za bránu rodinného domu.

Prosíme, prečítajte si aj tieto dôležité pokyny k zberu:

• Spotrebiče nevykladajte na ulicu. Mohli by ich vziať neoprávnení zberači, neodborne ich rozobrať, nepredajné komponenty odhodiť a prispieť tak k vzniku čiernych skládok vo Vašom okolí.

Ak sa nám z dôvodu dopravného zdržania nepodarí prevziať Vami nahlásený elektroodpad do 14:00, kontaktujte nás do 14:30 na 0907 434 303.
Aby sme v priebehu dňa stihli odviezť spotrebiče zo všetkých nahlásených adries, elektroodpad nevynášame z bytov, pivníc či povál.

Mestská časť Bratislava – Ružinov informuje, že osobné údaje občanov spracováva ako sprostredkovateľ v mene organizácie ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, a to len za účelom vykonania mobilného zberu elektroodpadu.

 

 

Vydanie: