Zmeny vo vedení grantovej komisii

Začiatkom roka prišlo k zmene vo vedení grantovej komisie mestskej časti. Vyžiadala si to aktuálna situácia v najväčšom ružinovskom poslaneckom klube.

Na čele grantovej komisie v Ružinove stála 3 roky poslankyňa Lucia Štasselová. Od januárového miestneho zastupiteľstva je to už minulosťou. „Vystúpila som z klubu, do ktorého som doteraz patrila. Keďže som bola ako predsedníčka komisie nominantka klubu, tak sme sa po vzájomnej dohode rozhodli, že klub na toto miesto nominuje niekoho iného. Členkou grantovej komisie ostávam a projekty od Ružinovčanov budem hodnotiť naďalej,“ objasnila Lucia Štasselová. Luciu Štasselovú vo funkcii predsedníčky grantovej komisie nahradila poslankyňa Mária Barancová, do tejto funkcie ju schválilo miestne zastupiteľstvo v januári. „Poslanecký mandát prináša rôzne situácie a zmeny. Väčšina členov komisie chcela, aby som tento post prevzala, tak som s tým súhlasila. Mám už nejaké predstavy, nakoľko v predchádzajúcom období som sa podieľala na príprave tohto grantového programu. Svoje návrhy predložím komisii a verím, že budeme pokračovať v úspešnom grantovom programe,“ vyjadrila sa nová predsedníčka grantovej komisie Mária Barancová.

Katarína Kostková

Vydanie: