ZO JDS Bratislava II - Štrkovec pozýva

všetkých členov ZO JDS Štrkovec na členskú schôdzu dňa 23. marca 2017 o 14:00 hod. v malej sále - prízemie Domu kultúry Ružinov

Vydanie: