ZO JDS Bratislava II - Zimná pozýva

všetkých členov ZO JDS Zimná na výročnú členskú schôdzu dňa 14. marca 2017 o 14:00 hod. v malej sále - prízemie Domu kultúry Ružinov.

Program pozvánky je na nástenke v SIC na Zimnej 1

Vydanie: