ZO JDS Zimná l Bratislava II Vás v roku 2016 pozýva na turistické vychádzky,

12.3.2016 /sobota/

JAR V KARPATOCH-KOLIBA-KAMZÍK

Zraz o 13,00 hod. pri IMCA – roh Karpatskej a Šancovej

28.5.2016 /sobota/

PRECHÁDZKA v MESTE – SND-múzeum- nový most- nábrežie Dunaja

Zraz o 13,00 hod. pred Slov.národ.divadlom – fontána

25.6.2016 /sobota/

KARPATY- Partizánska lúka – Železná studnička

Zraz o 13,00 hod. konečná trolejbusu 212 pri Zimnom štadióne

24.9.2016 /sobota/

DEVÍN – SÚTOK DUNAJA A MORAVY – túra po historickom okolí

Zraz o 13,00 hod. pod mostnom SNP zástavka autobusu č. 29

29.10.2016 /sobota/

PARTIZÁNSKA LÚKA- KLEPÁČŽELEZNÁ STUDNIČKA a späť

Zraz o 13,00 hod. konečná trolejbusu 212 pri Zimnom štadióne

Čakacia doba na všetkých akciách je maximálne 15 minút.

Každý účastník musí byť primerane oblečený a obutý, mať so sebou lieky, ktoré užíva, občiansky, cestovný a zdravotný preukaz, tekutiny. V prípade nepriaznivého počasia, budú vychádzky preložené na ďalší týždeň. Ak máte záujem zúčastniť sa turistiky, oznámte to deň vopred na tel.číslo 02/ 43420351 p. Černý. Na každú akciu musí byť záujem aspoň troch účastníkov.

POZVÁNKA NA TURISTIKU ZO JDS Zimná l, Bratislava II organizuje pre seniorov – turistov:

13.4. /streda/

Nové Mesto/Váhom- hrad Beckov

Zraz: 7,25 hod.na Hlavnej stanici pred stánkom so sušeným ovocím odchod vlaku smer Košice o 7,55 hod. Sprevádzať budú: M.Chudá a E.Švecová,

0902197141

Vhodné sú turistické palice

Akcia sa uskutoční za každého počasia.

Vydanie: