Mám námet alebo tip!

Internetová stránka Ružinovského Echa vytvára priestor a platformu pre našu aktívnejšiu komunikáciu, pretože si veľmi želáme, aby ste nám vašimi námetmi, postrehmi a podnetmi pomáhali pri tvorbe vášho mesačníka.
Neváhajte teda a píšte nám buď priamo cez funkčný elektronický formulár, resp. na mail redakcie echo@ruzinov.sk, prípadne poštou na adresu:

Ružinovské Echo
Mierová 21, 827 05 Bratislava 212
email: echo@ruzinov.sk
tel.č..: 02/48 28 42 06 
Tipy a námety: 0917 524 660

CAPTCHA
CAPTCHA je Turingov test, ktorý se na webe používa na automatické odlíšenie skutočných používateľov od robotov.
Image CAPTCHA
Zadajte znaky zobrazené na obrázku.