Oznamy a informácie

POZVÁNKA PRE SENIOROV

Ako sa nestať obeťou trestných činov Kde? malá sála DK Ružinov Kedy? 18. júna 2019 o 10:00 Vstup voľný  

Máte doma prváčika? Od Ružinova dostanete 40 eur

Ružinovskí prváci, ktorí v školskom roku 2019/2020 nastúpia do prvého ročníka základných škôl, dostanú od mestskej časti Ružinov mimoriadny finančný príspevok vo výške 40 €. Ako ho získať? Prvák z ružinovskej školy Podmienkou poskytnutia príspevku je trvalý pobyt zákonného zástupcu v Ružinove. Ružinovský miestny úrad bude v priebehu mesiacov september a október 2019 zasielať oznámenia o poskytnutí príspevku...

POZVÁNKA

Mestská časť Bratislava-Ružinov pozýva Ružinovčanov, ktorí sa v mesiacoch júl, august, september 2019 dožívajú životného jubilea 80 rokov, 90 rokov a viac, a ktorí majú trvalý pobyt v tejto mestskej časti na SLÁVNOSŤ RUŽINOVSKÝCH JUBILANTOV, ktorá sa uskutoční v pondelok 9. septembra 2019 o 10.00 hodine v Dome kultúry Ružinov Radi by sme vás požiadali, aby ste svoju účasť vopred nahlásili na miestny úrad, prípadne to...

KALENDÁR

17. júna o 10:00 ocenenie jubilantov (DK Ružinov) 18. júna o 10:00 prednáška pre seniorov – Ako sa nestať obeťou trestného činu (DK Ružinov) 25. júna o 14:00 rokovanie zastupiteľstva jún – júlobmedzenie prevádzky v škôlkach (presné termíny a za- stupovanie nájdete v jednotlivých škôlkach a na www.ruzinov.sk)  

Ružinov dostane nové detské ihriská

Spoločnosť Slovnaft do leta zrekonštruuje a vybaví novými certifikovanými hernými prvkami dve detské ihriská vo Vlčom hrdle, a potom ich odovzdá do správy mestskej časti.  

Fotosúťaž s krásami jari v Ružinove

Mestská časť Bratislava - Ružinov a Cultus Ružinov sa pre veľký záujem fotografujúcej verejnosti rozhodli vyhlásiť novú tematickú fotosúťaž. Tento krát budú mať laickí, ale aj profesionálni fotografi z Ružinova za úlohu nasnímať krásy jarných chvíľ v Ružinove. Výherca získa poukaz do Avion Shopping Park Bratislava v hodnote 300 €.Súťažnú fotografiu môžete prihlásiť na stránke www.cultusruzinov.sk a to do 20....

Rodičia pozor: Takéto príspevky môžete získať

Obyvatelia mestskej časti môžu požiadať o niekoľko typov finančných príspevkov. V tomto období sú to napríklad príspevky na letné tábory alebo pri nástupe do školy. • príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku – 40 eur/ dieťa •príspevok na letný tábor pre deti zo sociálne slabších, nízkopríjmových a viacdetných rodín – do 200 eur/ dieťa – s možnosťou výberu denného...

Poslanecké stredy

Každú pracovnú stredu od 16:30 do 17:30 sa v zasadačke miestneho úradu môžete postupne stretnúť so všetkými poslancami. 5.6.2019     Ing. Petra Kurhajcová             Trávniky 12.6.2019   Ing. arch. Lucia Štasselová      Pošeň 19.6.2019   Nikolaj Gečevský         ...

Podujatia vo verejných priestranstvách – bezpečne a efektívne

V stredu 29.5. v čase od 16:30 do 17:30 sa uskutoční v Primaciálnom paláci diskusia v rámci podujatia Dní architektúry a dizajnu/DAAD 2019 a bude venovaná otázkam bezpečnosti, efektívnej a ochotnej spolupráci jednotlivých aktérov, ale tiež problému absencie dlhodobého plánovacieho kalendára a nastaveniu prehľadných procesov zo strany...

Noc múzeí a galérií v CO kryte MDPOH

V rámci podujatia Noc múzeí a galérii 2019, ktoré sa uskutoční v sobotu 18. mája naprieč celým Slovenskom, prispeje svojim kúskom aj Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, ktoré sprístupní svoj tajuplný CO kryt pod Mestským divadlom P. O. Hviezdoslava.   Do CO krytu sa po veľkom úspechu na Bratislavských mestsk...

Stránky