Spravodajstvo, reportáže, rozhovory

Vyhradené parkovanie zdraželo

Nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o miestnych daniach prináša zmenu. V decembri minulého roka toto VZN schválili ružinovskí poslanci. Fyzické osoby, ktoré si v Ružinove platia vyhradené parkovacie miesto, zaplatia tento rok vyššiu daň. Vyplýva to z nového všeobecne záväzného nariadenia č. 26/2012 o...

Ružinov obnovil dva sídliskové parky za 50 tisíc eur

Revitalizáciu dvoch sídliskových parkov dokončila v závere roka mestská časť Ružinov. Na tento účel minulý rok získala 50 tisíc eur z rozpočtu hlavného mesta. Obnovu absolvoval park na Rozmarínovej ulici na Trnávke a vnútroblok Palkovičova- -Jégého-Stodolova v Starom Ružinove. „Na oboch miestach sme ošetrili zeleň a dreviny, opravili sme...

Koľko vrakov a opustených áut zmizlo z ulíc?

Vozidlá bez evidenčných čísel alebo s nimi. Za rok ich z ružinovských verejných priestranstiev zmizli desiatky. Niektoré si majitelia odstránili sami, niektoré ružinovská samospráva dala odtiahnuť na autovrakovisko. Pätnásť vrakov bez evidenčných čísel zmizlo minulý rok zo sídlisk v Ružinove, kde zbytočne zaberali parkovacie miesto a stali...

Nové pravidlá v centre Trnávky majú chrániť najmä zelené a športové plochy

Zachovanie zelených priestranstiev, plôch na športovanie a hodnotného obytného prostredia v centrálnej časti ružinovskej Trnávky – to sú kľúčové ciele územného plánu zóny Trnávka stred. Jeho schválenie sa po viac ako štyroch rokoch príprav a prerokovaní blíži do finále. Na územnom pláne...

Kerametal má doplniť moderná škola

Budova Kerametalu z roku 1973 má mať nového suseda, ktorý by spojil nadčasovú architektúru existujúcej budovy s moderným objektom. Ide o dostavbu budovy, v ktorej má sídliť jedna z fakúlt Paneurópskej vysokej školy – jej hlavné sídlo je oproti na Tomášikovej ulici. Takýmto spôsobom by vznikol ucelenejší...

Materská škola na Exnárovej má fungovať bez zmeny aj ďalší školský rok

Problém materskej školy Exnárova, ktorej sa končí v júni nájomná zmluva v budove Základnej umeleckej školy Exnárova, je zrejme na ďalší rok vyriešený. Spoločné stretnutie starostu Ružinova Dušana Pekára, primátora Milana Ftáčnika, zástupcov materskej školy, umeleckej školy aj rodičov načrtli možn...

Grantový program / Výzva mestskej časti Bratislava – Ružinov pre rok 2013

Zvyšovanie kvality života obyvateľov mestskej časti, rozvoj komunitného života, plnenie potrieb mestskej časti, podpora aktivity jej občanov. Oblasti, v ktorých je možné požiadať o pridelenie dotácie / grantu: Výzva: Kultúra, šport, životné prostredie, vzdelávanie a sociálna oblasť Lehota na predloženie žiadostí o pridelenie dotácie / grantu: 28. február...

Workshop na tému: Ako má vyzerať žiadosť o grant z Ružinova?

Neviete, ako napísať projekt a uchádzať sa o grant z Grantového programu mestskej časti Ružinov? Potrebujete poradiť, ako čo najlepšie uspieť medzi ostatnými projektmi? To sa dozviete na workshope, ktorý pripravuje grantová komisia. Workshop sa uskutoční: 6.2. 2012 o 17.00 h vo veľkej zasadačke na miestnom úrade Bratislava-Ružinov, Mierová 21 Témy workshopu: Ako spr...

Grantový program z pohľadu grantovej komisie

Grantový program mestskej časti Ružinov má v roku 2012 za sebou vyhodnotenie dvoch výziev - na oblasť životného prostredia a oblasť vzdelávania a športu. Grantová komisia (GK), ktorú tvorí sedem poslancov širokého politického spektra, zasadala podľa aktuálnej potreby, aby zodpovedne a v duchu celej filozofie grantov mohla rozhodnúť o podporených...

Toto boli úspešné nápady. Máte aj vy nejaké?

Už dva roky Ružinov podporuje aktivity svojich obyvateľov. Zaujímavé a nápadité projekty dostali zo strany mestskej časti pomoc z Grantového programu. Doteraz takýmto spôsobom získali peniaze na realizáciu nápadov desiatky žiadateľov. Len minulý rok ich bolo 38. Z rozpočtu mestskej časti na ne išlo vyše 130 tisíc eur. V grantovom programe bude Ružinov...

Stránky