Spravodajstvo, reportáže, rozhovory

Nový povrch Jašíkovej dokončia na jar

Jašíkova ulica na Pošni patrí medzi tie, kde sa už výtlky neoplatí opravovať. Na rad preto prišla kompletná výmena povrchu vozovky. Ukončená je prvá etapa od Seberíniho po ulicu Andreja Mráza. V elektronickej aukcii mestská časť Ružinov vysúťažila sumu 14 520 eur za realizáciu, ďalší úsek vysúťažila za 35 tis...

Pred školami v Ružinove sa objavili cyklostojany

Za osadením stojanov na odloženie bicyklov stojí Cyklokoalícia. Toto združenie získalo 5 tisíc eur z grantového programu mestskej časti Ružinov. Z peňazí zlepšujú podmienky pre fanúšikov bicyklovania. Cyklostojany postupne osádzajú pred škôlkami, základnými aj strednými školami. „Spolu je to 10 lokalít a 40 nov...

V meste schválili základné pravidlá parkovacej politiky

Mesto už dlhšie tvorí parkovaciu politiku spoločnú pre celú Bratislavu. Jej základné pravidlá koncom septembra odsúhlasili mestskí poslanci. Od apríla 2013 majú byť zvýhodnení rezidenti, teda ľudia s trvalým pobytom v Bratislave a konkrétnej mestskej časti. Vyhradená bude pre nich značná časť parkovacích miest. Poslanci...

Poznajte svojho poslanca

Ing. Peter Valko Peter Valko patrí medzi ružinovských poslancov, ktorí „slúžia“ svoje prvé volebné obdobie. Má 31 rokov a kandidoval za politickú stranu SaS. Vyštudoval na Bankovom inštitúte vysokej školy Praha a momentálne pracuje vo firme Hewlett-Packard Slovakia. Ako poslanec pôsobí v Komisii finančnej, podnikateľských činnost...

Najnovšie z Enviroportálu

Webový portál www.enviroportal.sk zverejňuje zámery investorov ešte v úvodnej fáze povoľovacích procesov. Umožňuje vám sledovať detailné informácie o zámeroch, ktoré by mohli podliehať procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Jeho záverečné stanoviská vypracúva Krajský úrad životného prostredia. Z...

Obyvatelia diskutovali o Bergamone

Bývalý areál ČSAD medzi ulicami Hraničná a Mlynské nivy v Prievoze sa má zmeniť na polyfunkčný súbor Bergamon. Pozostáva z bytových domov, kancelárskych budov, apartmánových domov, vnútrobloku so zeleňou a veľkých podzemných garáží. Investor spolu s architektmi a projektantmi ho na pôde ružinovského miestneho ú...

Jediný lanový diamant nájdete na ihrisku Kašmírska

Pred pár dňami mestská časť Ružinov dokončila rekonštrukciu detského ihriska na Kašmírskej ulici na Trnávke. Obyvatelia o ňu žiadali už niekoľko rokov. Nové sú tu všetky hracie prvky, dorásť však ešte musí nový trávnik. „Ihrisko môžu využívať menšie aj väčšie deti, sú tu rôzne typy hrací...

V Ružinove vznikne moderné športovisko

Mestská časť Ružinov ide revitalizovať a modernizovať športový areál Základnej školy Nevädzová. Zámer schválilo ružinovské miestne zastupiteľstvo koncom septembra. V kombinácii so susedným Areálom netradičných športov tu vznikne bohatý priestor na loptové hry či atletiku. Hlavnou zmenou bude výmena antukovej bežeckej dr...

Bývalý ObNV Ružinov

Budova Obvodného národného výboru Bratislava – Ružinov na Tomášikovej ulici postavili v roku 1971 ako jednu z prvých budov kultúrno-spoločenského centra mestského obvodu Ružinov. Autori umiestnili objekt v susedstve novo založeného parku, ktorý vhodne dotvoril prostredie správnej budovy. Dnes sa na tomto mieste nachádza budova Paneurópskej...

Susedský festival v 500 bytoch

V sobotu 6.10.2012* o 15:00 hod. sa pri Spoločenskom dome Nivy na Súťažnej ulici uskutoční malý susedský festival obyvateľov štvrte 500 bytov. Jeho súčasťou bude vytvorenie novej webstránky tejto štvrte a pokus o nasmerovanie na spoločnom postupe pri výbere farby nových zateplených domov. Pripravený je aj program pre deti. Akcia je možnosťou, ako spoznať svojich...

Stránky