Spravodajstvo, reportáže, rozhovory

PORADŇA PRE PODNIKATEĽOV: NAUČTE SA BYŤ EFEKTÍVNI, ZDOKONAĽUJTE SA V PODNIKANÍ

Mať firmu je výsada, ale aj záväzok. Musíte sa obracať aby ste sa neustále posúvali vpred. V Národnom podnikateľskom centre na Mlynských nivách môžete získať bezplatnú pomoc odborníkov, aby ste nikdy nestagnovali. Odborné informácie a komplexnú podporu získate v rámci Rastového programu, ktorý sa zameriava na malých a stredných podnikateľov (MSP) v rôznych etapách rastu a rozvoja ich firmy. „Cieľom je pomôcť...

CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI DONÚTENÝ K VÝPOVEDI DOHODOU

Otázka: Firma, v ktorej pracujem, chce prepúšťať a nútia nás podpísať dohodu o ukončení pracovného pomeru, s tým, že by sme odišli okamžite. Vraj nám v opačnom prípade dajú hrubé porušenie pracovnej disciplíny. To ale nemáme písomne, len ústne. Na personálne chodíme samostatne a odbory u nás nie sú, sme malá firma, takže to bude moje slovo proti ich. Čo môžem robiť? Dohoda vyžaduje súhlas oboch strán. Nikto Vás ju...

ČO ROBIŤ, KEĎ... V MOJOM OKOLÍ STOJÍ VRAK?

Nájsť v Bratislave miesto na parkovanie je každým dňom náročnejšie. V kombinácii s ľuďmi, ktorí svoje nepojazdné autá nechávajú jednoducho aj celé roky stáť na mieste alebo ulice a vnútrobloky používajú na dlhodobé parkovanie, počet parkovacích miest klesá ešte viac. Obyvatelia preto často žiadajú, aby miestny úrad zabezpečil čo najrýchlejšie ich odťah. Aj tu však treba dodržiavať pravidlá. Pred domom mi stojí...

BEZPEČNE NA BICYKLI

Počas Európskeho týždňa mobility spustil Ružinov pilotný projekt zameraný na podporu cyklodopravy u detí zo základných škôl. Vybudovanie stojanov na bicykle a kolobežky, namaľovanie prechodov, zníženie rýchlosti v okolí školy. To je prvý krok pre bezpečnosť detí, ktoré do školy nevozia rodičia, ale dopravujú sa tam samy. Mestská časť sa aj takto rozhodla napomôcť minimalizovaniu tzv. fenoménu „mama taxi“....

OCENENIE RUŽINOVA BOLO UDELENÉ AJ ALFRÉDOVI WETZLEROVI

Miestne zastupiteľstvo rozhodlo o udelení verejného ocenenia mestskej časti trom výnimočným osobnostiam, ktorých život bol alebo je spätý s našou mestskou časťou. Ocenením in memoriam si chcú poslanci pripomenúť jednu z najvýznamnejších osobností našich novodobých dejín, Alfréda Wetzlera. Jeho život po vojne je spojený aj s Ružinovom, kde pracoval v našej knižnici. Spolu s Rudolfom Vrbom patria medzi zabudnutých hrdinov...

BUDÚCNOSŤ RUŽINOVSKÝCH ŠKÔLOK A ŠKÔL

DVAKRÁT VIAC PRVÁKOV AKO DEVIATAKOV Demografický vývoj je neúprosný. Analýza ukazuje, že výrazný nárast počtu obyvateľov bude pokračovať až do roku 2035. Súvisí to najmä s masívnou výstavbou, ktorá je reakciou investorov na fakt, že Ružinov je považovaný za jednu z najatraktívnejších lokalít na bývanie. Ak vezmeme do úvahy známe developerské projekty, dá sa odhadovať, že v najbližších rokoch pribudne v našej...

TAKÝTO BOL RUŽINOV: HASIČSKÁ ZBROJNICA

Títo elegantní páni sú hasiči z požiarnej zbrojnice na Mierovej 89 neďaleko Radničného námestia. Dnes už národná kultúrna pamiatka bola postavená krátko po 1. svetovej vojne, v roku 1923, a je jedinou zachovanou zbrojnicou z tohto obdobia v Bratislave. Pôvodná architektúra je na nej viditeľná aj teraz. Stala sa základom centra obce, ktoré vyrastalo práve okolo nej. V súčasnosti je sídlom ružinovských dobrovoľných hasičov...

RADNICA V PRIEVOZE: KÚPU ZDRŽUJÚ SÚDNE SPORY

Kúpa radnice sa zatiaľ odkladá rovnako ako 400-tisíc eur, ktoré poslanci schválili na tento účel. Súdne spory, ktoré sa okolo nej vedú, sú totiž zložitejšie ako sa zdalo. Budova patrí medzi najvýznamnejšie v tejto časti Ružinova, a preto poslanci rozhodli o jej odkúpení. Objavili sa však komplikácie. Jeden zo sporov sa týka nájomcov, ktorí v priestoroch starej radnice bývajú. Ten druhý je v súčasnosti na mimoriadnom...

GIS: SPOLUPRÁCA S MAGISTRÁTOM. VŠETKO NA JEDNEJ MAPE

Chcete vedieť, v koho správe je konkrétna komunikácia? Alebo kde sú a aké stromy, lavičky, koše prípadne dopravné značenie či rozkopávky? Alebo vás zaujímajú informácie z katastrálneho alebo stavebného úradu? Geografický informačný systém (GIS) dokáže toto a časom ešte omnoho viac. Už nebudete musieť preklikávať viacero databáz, rôzne mapy a hľadať v excelovských tabuľkách s množstvom dát, čo, samozrejme,...

ZÁMENA POZEMKOV JE UKONČENÁ: MESTO ZÍSKA POZEMKY OKOLO NEMOCNICE

Takmer dvadsaťročný spor o určenie vlastníctva sa skončil. Univerzitná nemocnica získala pozemky na Antolskej ulici v Petržalke a mesto zasa pozemky v zóne jazera Rohlík a v okolí ružinovského zimného štadióna. Zámena sa mohla uskutočniť potom, ako súd rozhodol o vlastníckom práve na pozemkoch v areáli ružinovskej nemocnice v prospech nemocnice. Pozemky v Ružinove tak teraz budú patriť bratislavskému magistrátu v správe...

Stránky