Aktuálny cenník inzercie v mesačníku Ružinovské Echo

/Platný od 1. 1. 2019/

Forma

Rozsah

Cena /bez DPH/

Inzerát - 210x297 mm

1/1 strany

949 € mesiac

Inzerát - 182x135 mm

1/2 strany

499 € mesiac

Inzerát - 182x90 mm

1/3 strany

359 € mesiac

Inzerát - 182x67,5 mm

1/4 strany

249 € mesiac

Inzerát - 91x67,5 mm

1/8 strany

139 € mesiac

1.)Presné umiestnenie vašej inzercie v mesačníku Ružinovské Echo je v kompetencii vydavateľa.
2.)Výber umiestnenia inzercie zadávateľom je spojený s prirážkou 50 % k aktuálnym cenníkovým cenám.

3.)Za opakované umiestnenie inzercie v minimálne dvoch vydaniach Ružinovského Echa poskytujeme zľavu za opakovanie až do výšky 25 %.     

Špeciálne inzertné formáty:

 • Vystrihovací zľavový kupón /rôzne formáty a formy/ -  mínus 25% z ceny klasického Inzerátu podľa určeného rozsahu
 •  Vkladanie reklamných letákov a tematických príloh: Cena za vloženie 1 letáku do mesačníka
  bez balenia mesačníka do fólie:
  a) cena za vklad na presnú pozíciu (presne vybranú stranu): 0,049 eur/ks bez DPH
  b) cena za vklad na ľubovoľnú pozíciu (ľubovoľnú stranu v mesačníku): 0,029 eur/ks bez DPH.

 

Storno poplatky:

 • Storno 14 dní pred uverejnením – 40%
 • Storno 7 dní pred uverejnením – 100%

 

Technické podmienky:

 • Plnofarebné periodikum vo formáte A4 (210x297 mm)
 • Sadzobný rámec – 180x270 mm
 • Predloha: rozmer - 300 dpi CMYK, 3mm spadavka, formát pdf.

 

PONÚKAME VÁM TIEŽ:
Realizáciu komplexnej propagácie vašej spoločnosti, resp. vášho produktu /reklamnej kampane/ využitím viacerých foriem prezentácie vytvorením kombinácie reklamy v našich médiách:

 

Nastavenie reklamnej kampane sa vždy realizuje individuálne, formou konzultácií medzi zástupcami spoločnosti TVR a RE, spol. s r.o. a zadávateľom, pričom sa prihliada na čo najväčšiu efektivitu.  V závislosti od objednaného objemu reklamy a jej časového rozsahu je možné poskytnúť zadávateľovi zľavu z cenníkovej ceny až do výšky 40 %.

Využite reklamný priestor, ktorý vám ponúkame v mesačníku Ružinovské Echo a neváhajte nás kontaktovať:

TVR a RE, spol. s r.o.
Mierová 21,
827 05 Bratislava
Mobil: +421 918 391 725
Email: reklama@tvr.sk