O nás

Ružinovské ECHO je mesačník mestskej časti Bratislava-Ružinov. Vychádza od roku 1993. Vydavateľom je spoločnosť  TVR a RE s.r.o. so 100% majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava-Ružinov.

Ružinovské ECHO sa zameriava na informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v Ružinove.
Pravidelne prináša informácie z oblasti výstavby, životného prostredia, seniorov, škôl či  športu – všetko so zameraním na Ružinov.  Časopis prináša prehľad kultúrnych podujatí v Ružinove.  Komerčným subjektom ponúka možnosť informovať o svojich službách a produktoch formou inzercie.

Náklad: 43 300 ks
Distribúcia: zadarmo do viac než 40 000 domácností v MČ Ružinov

Ružinov – Trnávka   4 000 ks

Ružinov – Štrkovec  5 300 ks

Ružinov – Trávniky  6 000 ks

Ružinov – Ostredky  4 500 ks

Ružinov – Pošeň      4 000 ks

Ružinov – Prievoz    4 000 ks

Ružinov – Nivy      14 000 ks

Knižnica Ružinov

Dom Kultúry Ružinov

Ružinovský domov seniorov

Staňte sa členom facebookovej skupiny Ružinovské Echo-užitočné novinky z Ružinova a informácie z Ružinova budete dostávať častejšie.

Redakcia:

Ružinovské Echo
Mierová 21, 827 05 Bratislava 212
Tipy a námety: echo@ruzinov.sk
 

Webové sídlo Ružinovského echa (www.ruzinovskeecho.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.