Centrum právnej pomoci je tu pre ľudí v materiálnej núdzi