Očami Ružinovčanov

Vážení čitatelia,

redakciu ružinovského ECHA zaujímajú vaše názory, podnety
a pripomienky. Budeme veľmi radi ak sa o ne s nami, ale i s ostatnými
obyvateľmi Ružinova, podelíte prostredníctvom nášho časopisu. Tie
najpodnetnejšie príspevky budeme pravidelne uverejňovať v Ružinovskom Echu.

Milan Stanislav, šéfredaktor RE.