Apríl 2014

Apríl 2014
  • Súťaž s Televíziou ružinov o hodnotné ceny.
  • Knižná búdka spojila susedov
  • Na Miletičke bude viac ovocia a zeleniny.
  • Športový areál na Kulíškovej zrekonštruuje súkromný investor.
  • Štyri detské ihriská zmenia svoj vzhľad.
  • Kedy budú podchody medzi Ostredkami a Trnávkou?
  • Autorov čiernych skládok nasnímajú fotopasce
PDF icon echo4_web.pdf

Viac predajcov ovocia a zeleniny na trhovisku Miletičova

Začiatkom apríla pribudne na trhovisku Miletičova približne 40 zeleninových stánkov. Návštevníci trhoviska tu nájdu bohatšiu ponuku ovocia a zeleniny od lokálnych dodávateľov. Nové stánky budú na mieste tých, kde sa predával textil. Stánky s oblečením, ktoré na trhu ostali, sa presunú o pár metrov ďalej. „Už dlh...

O grant z Ružinova sa uchádza rekordne veľa záujemcov

Záujem o občianske aktivity v Ružinove stúpa. Kým na začiatku nového grantového programu v roku 2011 sa prihlásilo 62 projektov, v tohtoročnej výzve ich do konca februára prišlo až 130. O tom, ktorí obyvatelia si skrášlia okolie domu, čo pribudne v škôlkach či školách, aké športové a kultúrne podujatia ľudia zorganizuj...

Neupratujete po svojom psovi? Porušujete zákon

Ak sme na prechádzke so psom sme na verejných priestranstvách povinní odpratať psie exkrementy. Prečo? Okrem toho, že je to základná ľudská slušnosť, je to aj naša povinnosť, vyplývajúca zo zákona o niektorých podmienkach držania psov aj ružinovského všeobecne záväzného nariadenia o niektorých podmienkach držania psov. Určite...

Školu na Kulíškovej ovládli jablká, mrkvy a pomaranče

Deň zdravej stravy si pripravili na Základnej škole Kulíškova. Deti spolu s učiteľmi robili ovocné šaláty, aj s rodičmi ochutnávali jedlá zo zeleniny. Všetkým hosťom školáci rozdávali recepty na rôzne šaláty, a k téme zdravej výživy vytvorili množstvo kresieb. Študentky z Hotelovej akadémie na Mikovíniho...

ZŠ Vrútocká v ekologickom koncertnom turné

Eco Mini Tour so spevákmi Thomasom Puskailerom a Martinom Madejom. Základná škola Vrútocká ako jediná ružinovská škola hostila tento koncert, v rámci ktorého si deti zábavnou formou vytvárajú vzťah k triedeniu odpadu a jeho recyklácii. Súčasťou programu boli interaktívne videá so známymi osobnosťami, pesničky aj tance. Deti...

Mestská časť Bratislava – Ružinov vyhlasuje výberové konanie

Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212, V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov mestská časť Bratislava – Ružinov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie...

JARNÉ UPRATOVANIE 2014

formou triedeného zberu objemného odpadu do veľkokapacitných kontajnerov zabezpečuje MČ Bratislava-Ružinov 22.3.2014 – sobota od 9.00 do 17.00 hod. OSTREDKY - parkovisko pozdĺž Vrakunskej cesty, zástavka autobusov č.39 ŠTRKOVEC - Komárnická – roh Herlianska ul. parkovisko TRNÁVKA - Banšelova – parkovisko pri Autobazáre 29.3.2014 – sobota od 9.00 do 17.00 hod...

Zber domového odpadu s obsahom škodlivín

Máte doma odpad s obsahom škodlivín? Prineste ho v konkrétny deň na konkrétne miesto. Sobota 26. 4. 2014 8:00 – 10:00 h Ružová dolina - pri Základnej škole Ružová dolina. Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady...

Nezabudnite na povinnú deratizáciu!

V termíne od 1.4. 2014 do 15.5. 2014 sú fyzické aj právnické osoby povinné vykonať deratizáciu. Dôležitá je, aby sa nerozmnožili potkany a myši. Deratizácia je zákonnou povinnosťou. Kto má túto povinnosť? Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch,...

Autorov čiernych skládok nasnímajú fotopasce

Už vyše mesiaca dohliadajú na čistotu v Ružinove dve fotopasce. Nainštalovali ich dobrovoľníci zo Zelenej hliadky. Lokality si vytipovali na základe skúseností s notoricky sa opakujúcimi skládkami na rovnakom mieste. Presné umiestnenie fotopascí však zakladateľ Zelenej hliadky Matúš Čupka neprezrádza, aby náhodou ľudia nezačali „loviť...

Stránky