Apríl 2014

Apríl 2014
  • Súťaž s Televíziou ružinov o hodnotné ceny.
  • Knižná búdka spojila susedov
  • Na Miletičke bude viac ovocia a zeleniny.
  • Športový areál na Kulíškovej zrekonštruuje súkromný investor.
  • Štyri detské ihriská zmenia svoj vzhľad.
  • Kedy budú podchody medzi Ostredkami a Trnávkou?
  • Autorov čiernych skládok nasnímajú fotopasce
PDF icon echo4_web.pdf

Z Mlynských luhov zmizli nelegálne reklamy

Nelegálne reklamné zariadenia si museli ich majitelia odstrániť z pozemku pri križovatke ulice Ondrejovova-Mlynské luhy. Nariadil im to ružinovský stavebný úrad. Všetci si reklamné pútače odstránili, zostal už len jeden osadený bez povolenia, propagujúci už neexistujúcu firmu. Minulý rok si majitelia museli odstrániť aj nelegálne reklamn...

Budova na Miletičovej sa mení na byty, investor kúpi do Ružinova nové smetné koše

Nevyužívaný administratívny objekt na Miletičovej 5, kde sídlila Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, sa mení na 155 bytov a apartmánov. V súčasnosti investor budovu rekonštruuje a prispôsobuje ju na bývanie. Parkovacie miesta budú za objektom, na prízemí vzniknú prenajímateľné priestory. Dom m...

Postavil garáž načierno, musel ju zbúrať

Majiteľ garáže v záhradkárskej osade vo Vlčom hrdle musel svoju garáž zbúrať a zaplatiť pokutu. Postavil ju totiž bez stavebného povolenia. Nedala sa ani povoliť dodatočne, keďže so stavbou nesúhlasil Slovnaft. Ružinovský stavebný úrad obyvateľovi nariadil nelegálnu stavbu odstrániť.

O Ostredkoch rokovali mestskí poslanci

Poslanci mestského zastupiteľstva vzali začiatkom marca na vedomie petíciu obyvateľov proti plánovanej výstavbe a výrubu zelene na Ostredkoch. Podpísalo ju vyše 4 tisíc ľudí. Zároveň poslanci svojím hlasovaní skonštatovali, že podľa stanoviska mesta, vydaného v procese posudzovania vplyvov navrhovaného zámeru na životné prostredie,...

Ružinov chce na Štrkovci stavebnú uzáveru, kým schváli územné plány zón

Komplikovaný proces regulácie výstavby v okolí obľúbeného Štrkoveckého jazera sa dostal do ďalšej fázy. Ružinovskí poslanci na februárovom miestnom zastupiteľstve schválili zadania troch územných plánov zón Bajkalská roh, Bajkalská Drieňová a Štrkovecké jazero. Ružinov tak môže pristúpiť k...

Zverejnenie návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov na Trnávke

Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor, ako vecne príslušný správny orgán na konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim v zmysle § 7 ods. 1 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení noviel zverejnil 10.3.2014 na dobu 30 dní návrh registra obnovenej...

Kedy budú podchody medzi Ostredkami a Trnávkou?

Zvýšiť bezpečnosť na železničnej trati, ktorá rozdeľuje Ostredky a Trnávku má pripravovaný projekt Železníc Slovenskej republiky- terminály integrovanej osobnej dopravy (TIOP). Nové zastávky vlakov majú so sebou priniesť aj vybudovanie podchodov. Projekt zahustenia zastávok na železničnej trati Devínska Nová Ves - Bratislava Hlavná stanica - Podunajsk...

POSLANECKÉ STREDY

Diskutujte so svojimi ružinovskými poslancami. K dispozícii sú občanom na miestnom úrade Ružinov na Mierovej 21 každú stredu od 15:30 do 16:30 v zasadačke B2 na prízemí. 2. apríl 2014 Eulália Ižová (volebný obvod Ostredky) 9. apríl 2014 Katarína Ševčíková (volebný obvod Trnávka) 16. apríl 2014 Mgr. Boris Cehlárik (...

STRETNUTIE SO STAROSTOM RUŽINOVA DUŠANOM PEKÁROM

1. apríl 2014 16:00-18:00 hod. Jedáleň ZŠ Nevädzová 2

POZNAJTE SVOJHO POSLANCA

Mgr. Ján Buocik (37) bol zvolený za poslanca miestneho zastupiteľstva za Ostredky v roku 2010 za stranu SDKÚ-DS. Zároveň je odvtedy zástupcom starostu. Vyštudoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne a desať rokov je partnerom advokátskej kancelárie. S akou ambíciou, akým cieľom ste išli do komunálnej politiky? Už od gymnázia ma to do...

Stránky