Apríl 2015

Apríl 2015
  • INVESTOR PRIMA PARKU ROKUJE S OBYVATEĽMI
  • UCHÁDZAJTE SA O GRANT
  • ZAPOJTE SA DO FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE
  • KAM S ODPADOM, KTORÝ NEPATRÍ KU KONTAJNEROM PRED DOMOM?
  • LODNÝ VÝŤAH A DIELŇA V ZIMNOM PRÍSTAVE SÚ NÁRODNÝMI KULTÚRNYMI PAMIATKAMI
  • 68 ROKOV MANŽELIA
  • IHRISKO NA PÁRIČKOVEJ ČAKÁ PREMENA
PDF icon echo4_2015_web.pdf

Turistické vychádzky pre seniorov

Ste v seniorskom veku, máte voľný čas a chuť ísť s niekým do prírody? Využite bezplatné víkendové turistické vychádzky, ktoré pre vás pripravuje Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Zimná 1 Bratislava 2. 11.4. 2015 JAR V KARPATOCH – PARTIZÁNSKA LÚKA, ŽELEZNÁ STUDNIČKA Zraz o 13:00 pri Vojenskej...

Už sa teším, ako hneď odpustím

Každý deň treba vstávať pozitívne naladený a bude hneď lepšie, odkazuje najdlhšie spolu žijúci manželský pár Ružinova Božena (91) a Arnošt (92) Kašparecoví. Zvíťazili v súťaži o najdlhšie spolu žijúci manželský pár z Ružinova, ktorú vyhlásila mestská časť Ružinov počas februárového Národn...

Lodný výťah a dielňa v Zimnom prístave sú národnými kultúrnymi pamiatkami

Zimný prístav v Bratislave má ďalšie dve národné kultúrne pamiatky - lodnú dielňu a výťah. Rozhodlo o tom prednedávnom ministerstvo kultúry, ktoré zamietlo odvolanie vlastníkov Lodnej dielne a lodného výťahu ako aj vlastníka pozemkov pod nimi. V septembri minulého roku vyhlásil Pamiatkový úrad SR lodný v...

Hrám planétu, kde sa zdraví Guten Tag

Aj dosky, ktoré znamenajú svet, patria k ich životu. Reč je o ľuďoch s mentálnym znevýhodnením, ktorým nestačí len každodenná práca v Domove sociálnych služieb a chránenej dielni Prima na Banšelovej ulici na Trnávke. Intenzívne sa venujú aj divadelnému zoskupeniu Stopy snov. V apríli ich čaká premiéra nového...

Školský koláčový jarmok

Peniaze na chýbajúce vybavenie školskej kuchynky sa dá zohnať rôznymi spôsobmi. Na Základnej škole Drieňová sa rozhodli pre formu sladkého jarmoku. V telocvični školy predávali deti a ich rodičia koláče, ktoré sami upiekli. Výsledkom akcie bol nielen gastronomický zážitok, výmena receptov, spoločne strávený čas, ale aj...

Na Bachovej súťažili o najkrajšiu vtáčiu búdku

Jar so sebou prináša kreatívne nápady. Aj preto sa v marci deti zo Spojenej školy sv. Vincenta de Paul na Bachovej ulici venovali rozvíjaniu svojej zručnosti. Úloha bola jasná, vyrobiť čo najkrajšiu a najoriginálnejšiu vtáčiu búdku. „S myšlienkou prišli deti šiesteho ročníka. Chceli vytvoriť v areáli školy malú...

VÝBEROVÉ KONANIE

V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov Mestská časť Bratislava – Ružinov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Medzilaborecká 4 , 821 01 Bratislava s predpokladan...

Ružinovčania sa legálne zbavili starého nábytku a spotrebičov

Zbaviť sa starých dverí, matracov, dosiek, sedačiek a iných veľkých nepotrebných vecí. Takúto možnosť využilo mnoho Ružinovčanov. Priamo na sídliská im Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb umiestnil počas marcových víkendov veľkokapacitné kontajnery. Spoločnosť Envidom 21. marca odviezla z celého Ružinova nefunkčné elektrick...

Zostali vám staré farby či rozpúšťadlá? Zbavte sa ich tak, ako sa patrí

Ste fyzická osoba - nepodnikateľ a neviete, kam so starými farbami, olejmi či inými škodlivinami? Môžete ich bezplatne odovzdať počas zberu domového odpadu s obsahom škodlivín. Takéto látky totiž nepatria do kontajnera či do odpadu v domácnosti. Sobota 25.4. 2015 od 8:00 do 10:00 Pri ZŠ Ružová dolina 29 Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom bud...

Kam s odpadom, ktorý nepatrí ku kontajnerom pred domom?

Aj keď mnohí sa to ešte stále nenaučili, odpad ako pneumatiky, matrace, staré dvere, kusy nábytku či staré spotrebiče, nepatria do kontajnerov na zmiešaný komunálny odpad, ktoré máte pred vaším bytovým domom. Takéhoto odpadu sa môžete ZADARMO zbaviť v zbernom dvore spoločnosti OLO na Starej Ivánskej ceste 2. Zberný dvor OLO Star...

Stránky