Apríl 2015

Apríl 2015
  • INVESTOR PRIMA PARKU ROKUJE S OBYVATEĽMI
  • UCHÁDZAJTE SA O GRANT
  • ZAPOJTE SA DO FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE
  • KAM S ODPADOM, KTORÝ NEPATRÍ KU KONTAJNEROM PRED DOMOM?
  • LODNÝ VÝŤAH A DIELŇA V ZIMNOM PRÍSTAVE SÚ NÁRODNÝMI KULTÚRNYMI PAMIATKAMI
  • 68 ROKOV MANŽELIA
  • IHRISKO NA PÁRIČKOVEJ ČAKÁ PREMENA
PDF icon echo4_2015_web.pdf

Ľudia kradnú smetné koše

Ani nové plastové smetné koše nedajú vandalom pokoj. Uplynulé dva roky mestská časť Ružinov osadila do tristo nových smetiakov. Na dennom poriadku však koše miznú. Ak náhodou zbadáte výtržníka, ktorý sa ulakomí na plastový smetiak, zavolajte mestskú políciu na linku 159 alebo štátnu políciu na...

Chcete byť súčasťou akcie Naše mesto? Pridajte sa!

Viac ako 6 000 dobrovoľníkov v mestách bude opäť meniť svoje okolie k lepšiemu. Zapojte sa aj vy ! Ako na to? Najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva Naše Mesto sa tento rok bude konať v piatok a sobotu 12. až 13. Júna 2015. Tisíce dobrovoľníkov budú pomáhať vo svojich mestách, medzi nimi je, samozrejme, aj Bratislava. Manažéri, úradn...

Máte nápad? Skúste naň získať sumu až do 5 000 eur!

GRANTOVÝ PROGRAM / VÝZVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – RUŽINOV PRE ROK 2015 Grantový program / výzva mestskej časti Bratislava – Ružinov pre rok 2015 je zameraný na zvyšovanie kvality života obyvateľov mestskej časti, rozvoj komunitného života, plnenie potrieb mestskej časti, podpora aktivity jej občanov. OBLASTI PODPORY, v ktorých je možné požiadať o pridelenie grantu s...

V Ružinove nájdu útočisko týrané ženy

Bezpečný dom pre týrané ženy chce Bratislavský samosprávny kraj (BSK) zriadiť v Ružinove. Má byť v budove vo vlastníctve BSK. Fungovať by mal od septembra. Objekt, v ktorom Bezpečný ženský dom vznikne, je v súčasnosti v nevyhovujúcom stavebnotechnickom stave a vyžaduje vnútornú i vonkajšiu rekonštrukciu. Aktuálne prebieha verejné obstar...

Vlastnoručne vyrobený erb Ružinova

Takýto erb Ružinova z keramiky vytvorili vlastnými rukami deti a seniori v Oáze výtvarného umenia na Prievozskej ulici v Ružinove. Získali na to v minulom roku grant od mestskej časti Ružinov. Erb so symbolmi Ružinova vznikol pri príležitosti 25. Výročia mestskej časti Bratisava-Ružinov, ktoré si ružinovská samospráva pripomína tento rok a plánuje ho spolu so...

Jozef Matúšek: Mám rád dynamiku, neznášam statiku

Mgr. Jozef Matúšek (67) sa ako nezávislý kandidát stal v novembri minulého roka prvýkrát poslancom miestneho zastupiteľstva. Takmer tridsať rokov býva na Palkovičovej ulici, za Starý Ružinov aj kandidoval. Vyštudoval FTVŠ UK a stal sa profesionálnym trénerom hádzanej. Ako pedagóg pôsobil na základnej, strednej aj na vysokej...

Radovan Bajer: Čo na srdci, to na jazyku

Bc. Radovan Bajer (35) je v ružinovskom poslaneckom zbore nováčikom. Reprezentuje volebný obvod Štrkovec a do zastupiteľstva sa dostal ako člen strany NOVA. Pôsobí v Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, Komisii mandátovej, legislatívnoprávnej a kontroly a Komisii školstva, kultúry a športu. Vy...

Sprejeri sa vyzúrili v Parku Andreja Hlinku

Hoci sa sprejeri pár mesiacov držali na uzde, predsa im to nedalo. Nápismi poškodili zrekonštruovaný Park Andreja Hlinku. Kto tento skutok spáchal, porušil Trestný zákon a dopustil sa prečinu poškodzovania cudzej veci. Páchateľ tak mohol dopadnúť ako sprejer, ktorého minulý rok odsúdili na štyri mesiace trestu odňatia slobody za to, že...

Investor Prima Parku rokuje s obyvateľmi Jašíkovej

Zástupcovia obyvateľov Jašíkovej ulice, investor, architekti Prima Parku, starosta Ružinova a ďalší predstavitelia mestskej časti Ružinov sa v marci stretli na pôde ružinovského miestneho úradu. Cieľ stretnutia? Plán investora s druhou etapou Prima Parku a možnosti zapracovania požiadaviek obyvateľov. Investor Cresco Ružinov dokončuje rekonštrukciu bývalej budovy Vš...

ÚRADNÉ HODINY MIESTNY ÚRAD BA-RUŽINOV, MIEROVÁ 21, BRATISLAVA 827 05

Miestny úrad, Matrika, Evidencia pobytov Pondelok 7:30 - 17:00 Utorok 7:30 - 15:00 Streda 7:30 - 17:00 Štvrtok 7:30 - 15:00 Piatok 7:30 - 12:00 Tel.: 02/48 284 111 (spojovateľ), 02/48 284 454 (Prvý kontakt Životné prostredie), 02/48 284 451 (Prvý kontakt Sociálna oblasť) Stavebný úrad Pondelok 7:30 - 17:00 Streda 7:30 - 17:00 Tel: 02/48 284 453, 02/48 284 307

Stránky