Apríl 2015

Apríl 2015
  • INVESTOR PRIMA PARKU ROKUJE S OBYVATEĽMI
  • UCHÁDZAJTE SA O GRANT
  • ZAPOJTE SA DO FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE
  • KAM S ODPADOM, KTORÝ NEPATRÍ KU KONTAJNEROM PRED DOMOM?
  • LODNÝ VÝŤAH A DIELŇA V ZIMNOM PRÍSTAVE SÚ NÁRODNÝMI KULTÚRNYMI PAMIATKAMI
  • 68 ROKOV MANŽELIA
  • IHRISKO NA PÁRIČKOVEJ ČAKÁ PREMENA
PDF icon echo4_2015_web.pdf

STRETNUTIA POSLANCOV S OBYVATEĽMI

Radovan Bajer (volebný obvod Štrkovec) 14.4. od 16:00 do 18:00 – Jedáleň ZŠ Ružová dolina 29 (stretnutie starostu s občanmi) Pavol Jusko (volebný obvod Ostredky) 2.4. od 16:00 do 16:30 – Seniorské informačné centrum Zimná 1 9.4. od 16:00 do 16:30 Jedáleň ZŠ Ostredková 14 16.4. od 16:00 do 16:30 Seniorské informačné centrum Zimná 1 23....

STRETNUTIE SO STAROSTOM RUŽINOVA

Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM a hovorte s ním o Ružinove 14. apríl 2015 16:00-18:00 hod. Jedáleň ZŠ Ružová Dolina 29 Všetci sú srdečne vítaní
V Ružinove bude pokračovať rekonštrukcia ciest a chodníkov

Ružinov má rozpočet na rok 2015. Čo čaká Ružinovčanov?

S viac ako 28 miliónmi eur bude hospodáriť mestská časť Ružinov v roku 2015. Ružinov bude pokračovať v rekonštrukcii ciest, chodníkov, detských ihrísk, zvyšovaní kapacity materských škôl, investuje do škôl, zvýšenia kapacity a debarierizácie zariadení pre seniorov, takisto do nevyhnutnej rekonštrukcie spoločenského domu...

Aké kluby vytvorili ružinovskí poslanci?

V ružinovskom miestnom zastupiteľstve, ktoré vzišlo z novembrových komunálnych volieb, sa sformovalo päť poslaneckých klubov. 25-členný poslanecký zbor sa z hľadiska politických klubov rozčlenil na Ružinovský občiansky klub (6 poslancov, predseda Martin Pener), poslanecké kluby strán Sieť (7 poslancov, predseda Martin Vojtašovič), Smer-SD (4 poslanci, predseda...

Kto je vo vedení firiem mestskej časti?

Na februárové inzeráty o výberovom konaní do vedenia troch firiem mestskej časti Ružinov zareagovali desiatky uchádzačov. Na šéfov predstavenstiev Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb, Cultusu Ružinov a konateľov spoločnosti TVR a RE prišlo 70 životopisov, stanovené kritériá splnilo 53 uchádzačov. Ružinovské miestne...

Stránky