Apríl 2016

Apríl 2016
  • NOVÉ CENTRUM RUŽINOVA
  • AKO SI PAMÄTÁTE SVOJU FABRIKU?
  • V RUŽINOVE AKO DOMA
  • POZOR, ZÁPIS DO ŠKÔLKY SA BLÍŽI!
  • VEĽKÉ MESTSKÉ ČASTI UŠETRIA
  • PARLAMENTNÉ VOĽBY V RUŽINOVE
echo4_2016_web.pdf

Tomi Kid učil deti boxovať

Tomi Kid Kovács je na Slovensku známy tým, že sa venuje deťom a snaží sa ich priviesť na športové chodníčky. Box predstavil aj deťom v Ružinove, konkrétne na základnej škole Kulíškova. Tím najúspešnejších slovenských boxerov pod vedením Tomiho Kida Kovácsa a Dominika Ombreho Milka ponúkol ružinovským...

Kostol v Prievoze je národnou kultúrnou pamiatkou

Do Ústredného zoznamu nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (NKP) bol na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky zapísaný Kostol ev. a. v. na Radničnom námestí v Prievoze. Na základe archívneho výskumu, ktorý vyhláseniu predchádzal a ktorý bol premietnutý do Návrhu na vyhl...

V Ružinove ako doma...

Speváčka Andrea Zimányiová je v Ružinove mimoriadne populárna. Vo svojom nabitom kalendári si vždy nájde čas, aby kúsok svojho talentu predvedla aj ružinovskému publiku. Naposledy si takto nenechala ujsť hody mestskej časti, už 20. apríla vystúpi v rámci cyklu Koncerty pre seniorov. A nebude to prvýkrát,... Andrejka, ste profesionálna speváčka už...

Očami Ružinovčanov: Slušnosť naša každodenná

Na Pošni si našli miesto viaceré zariadenia, ktoré občanom poskytujú služby a oni ich radi navštevujú. Od zastávky električiek na Súmračnej ulici cez Bachovú až po trať trolejbusov na Gagarinovej ulici sú dve malé trhoviská s ovocím a zeleninou, reštaurácie, pivárne, kaviarne, obchodné stredisko Kocka. Ľudia sa v nich, a okolo nich...

Očami Ružinovčanov: Zasaď svoj strom na každom voľnom mieste

Už roky ma vytáča takmer do nepríčetnosti spôsob, akým sa takzvane "ošetrujú" stromy na sídliskách, ale aj pouličné výsadby. Je všeobecne známe, že orezávať zeleň je dovolené len mimo vegetačného obdobia. Na našom sídlisku vlani orezávali stromy štyrikrát za plnej vegetácie. Na námestí...

Štvornohý „Borodáčik“ Simon

Simon, čierne šteniatko labradora má tri mesiace a je prvým slovenským psom, ktorý bude vyrastať na základnej škole na Borodáčovej ulici spolu s deťmi. To všetko bolo možné vďaka celoeurópskemu projektu Supertrieda, ktorý má už dva roky sídlo práve na tejto ružinovskej základnej škole. Supetrieda sa snaží zakladať školy...

Pýtali sa nás: Tie psy sú na diaľkové ovládanie?

Časť Ružinova Trnávka nemá núdzu o psích obyvateľov a môže sa stať, že tu stretnete aj budúceho vodiaceho alebo asistenčného psa. Pravdepodobne s ním budú manželia Čermákovci, cvičitelia, ktorí bývajú v tejto mestskej časti. Od roku 1998 ich rukami prešlo viac ako 55 štvornohých pomocníkov pre zrakovo či inak zdravotne postihnutých...

Čistenie ulíc v Ružinove

Vážení obyvatelia Ružinova, dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s., bude realizovať od 1. apríla 2016 blokové čistenie ulíc v Ružinove, časť Nivy. Blokové čistenie bude obsahovať ručné a strojové zametanie ciest, čistenie kanálových vpustov a prípadné práce na zeleni (orezy...

Napíšte nám ako si pamätáte svoju fabriku

Priemyselná výroba bývala ešte v 20. storočí celkom všednou súčasťou širšieho centra Bratislavy a mnohí z jej obyvateľov pracovali v niektorom z jej závodov. V dôsledku procesov, ktoré sa spustili v 90. rokoch minulého storočia, došlo k postupnému ukončeniu výroby vo viacerých lokalitách. Názory spoločnosti na bud...

Hojdáme sa s rodinami v Ružinove už 15 rokov

V tomto roku oslávi materské centrum Hojdana svoje okrúhle narodeniny. Zaregistrované bolo v apríli 2001, má za sebou 15 rokov bohatej činnosti. Za túto dobu „podrástlo a dozrelo“ a stalo sa z neho stabilné miesto komunitného života. V materskom centre Hojdana na Haburskej ulici sa stretávajú nielen rodiny z Ružinova ale i celej Bratislavy. Schádzaj...

Stránky