Apríl 2016

Apríl 2016
  • NOVÉ CENTRUM RUŽINOVA
  • AKO SI PAMÄTÁTE SVOJU FABRIKU?
  • V RUŽINOVE AKO DOMA
  • POZOR, ZÁPIS DO ŠKÔLKY SA BLÍŽI!
  • VEĽKÉ MESTSKÉ ČASTI UŠETRIA
  • PARLAMENTNÉ VOĽBY V RUŽINOVE
echo4_2016_web.pdf

Chcete postaviť naše mesto na nohy? Pridajte sa

Tridsaťpäť tisíc dobrovoľníkov, ktorí vymaľovali spolu 1953 lavičiek, vysadili 3541 stromov a okrasných rastlín, natreli 36 km plotov, skrášlili 38 hradných nádvorí a 960 parkov a ihrísk. To je štatistika podujatia Naše mesto za jeho uplynulých deväť ročníkov. Pridať sa k firemným dobrovoľníkom môžete aj vy. Ako nato? Už...

Veľké mestské časti ušetria

Poslanci mestskej časti Ružinov súhlasia so zmenou štatútu hlavného mesta, ktorou sa znižuje solidárny príspevok veľkých mestských častí na spolufinancovanie malých bratislavských samospráv. Podľa decembrového uznesenia mestského zastupiteľstva je výška príspevku pre rok 2016 stanovená na 1 950 000 Eur. Najviac sa na tejto sume bud...

Stránky