Apríl 2017

Apríl 2017
  • KREHKÉ ŽIENA S VEĽKÝM ÚSMEVOM NA TVÁRI
  • ZAČIATOK RUŽINOVSKÉCHO BULVÁRU MÁ ZELENÚ
  • PODÁVANIE ŽIADOSTÍ DO ŠKÔLOK SA BLÍŽI
  • FARMÁRSKE TRHY UŽ AJ V RUŽINOVE
  • RUŽINOV BUDE AJ TENTO ROK POKRAČOVAŤ V REKONŠTRUKCIÁCH KOMUNIKÁCIÍ
  • BUDÚCI OBRAZ ŠTRKOVCA
echo4_2017_web.pdf

POČAS BLOKOVÉHO ČISTENIA NÍV SI RADŠEJ PREPARKUJTE

Mestská časť Bratislava-Ružinov pokračuje prostredníctvom spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s., v blokovom čistení ulíc na Nivách. Práce začnú 24. apríla 2017. V deň blokového čistenia bude na konkrétnej ulici na niekoľko hodín zákaz parkovania. Ide o čistenie komunikácií za použitia prenosného dopravn...

Budúci obraz Štrkovca

Oblasť Štrkoveckého jazera je jednou z najobľúbenejších v Ružinove. Mnohí obyvatelia sa tak zaujímajú, ako bude v budúcnosti vyzerať a či nebude poznačená ďalšou developerskou vlnou. Zrak sa preto upiera na pripravované územné plány zón. Mestská časť pozvala obyvateľov na verejné prerokovanie Územného plánu z...

Stretnutia poslancov s obyvateľmi

Poslanecké stredy na miestnom úrade: 5. 4. 2017 16:30 - 17:30 Ing. Peter Hrapko MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Pošeň   12. 4. 2017 16:30 - 17:30 JUDr. Martin Vojtašovič MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Prievoz   19. 4. 2017 16:30 - 17:30 Ing. arch. Lucia Štasselová MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Š...

STRETNUTIE SO STAROSTOM RUŽINOVA

Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM a hovorte s ním o Ružinove 4. APRÍLA od 16:00 hod. do 18:00 hod. Jedáleň ZŠ Ostredková 14

Komunitný plán sa finalizuje

Ružinov sa ešte minulý rok pustil do spracovania komunitného plánu sociálnych služieb, ktorý mapuje zámery a ciele mestskej časti v tejto oblasti. Ten čoskoro uzrie svetlo sveta. Ružinov už má za sebou prerokovanie návrhu s verejnosťou i organizáciami. Príprave návrhu predchádzal dotazníkový prieskum, do ktorého sa zapojilo viac ako 650...

Navrhnite OSOBNOSTI RUŽINOVA, ktoré by mali byť ocenené

Poznáte niekoho, kto prispel k lepšiemu životu v Ružinove, poprípade ho reprezentoval na Slovensku alebo v zahraničí? Ak áno, nominujte ho. Mestská časť Ružinov mu udelí verejné ocenenie. Stačí vyplniť prihlasovací formulár, ktorý nájdete na internetovej stránke mestskej časti a poslať ho elektronicky na adresu: ocenovanie@ruzinov.sk alebo poštou na...

Ružinov bude aj tento rok pokračovať v rekonštrukciách komunikácií

Sumu 653 300 eur Ružinov plánuje investovať do tohtoročných opráv ciest, chodníkov a cyklotrás. Spolu tak nový povrch dostane 9 komunikácií a vzniknú aj dve cyklotrasy. Ružinov už niekoľko rokov investuje do kompletných rekonštrukcií povrchov komunikácii, ktoré sú efektívnejšie ako len neustále plátanie výtlkov....

Stránky