Apríl 2018

Apríl 2018
  • TERMÍN PODÁVANIA ŽIADOSTÍ DO ŠKÔLOK SA BLÍŽI
  • PRIEVOZ BUDE MAŤ ÚZEMNÉ PLÁNY ZÓN
  • RUŽINOV POKRAČUJE V REKONŠTRUKCIÁCH
  • OVOCNÉ SADY NA TRNÁVKE
  • KDE NÁJDETE PSIE IHRISKÁ?
  • POLÍCIA S NOVÝM ORGANIZAČNÝM PORIADKOM
echo_4_2018_web.pdf

Očami poslancov: Chceme krajší verejný priestor

Rekonštrukcia zdevastovaných chodníkov na Martinčekovej ulici pri Astre každého veľmi potešila. Zjednotila nerovný terén, prispela k bezpečnosti chodcov, ktorí sa celé roky potkýnali na zbytkoch asfaltu, nesúrodých vrstvách zvetraného betónu a hlbokých jamách. Sme mestu, ktoré rekonštrukciu financovalo a hlavne inici...

Mestská časť Bratislava – Ružinov pozýva

na koncert pre seniorov Hudobné randevú s Martinom Babjakom a Danielom Buranovským 25. apríla 2018 o 14:30 hod. DK Ružinov

Termín podávania žiadostí do škôlok sa blíži

V termíne od 2. mája do 9. mája 2018 bude v ružinovských škôlkach zápis. Miestom podania žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy bude subjekt materskej školy. K žiadosti je potrebné pripojiť aj potvrdenie pediatra o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu spolu s informáciou o absolvovaných očkovaniach. V prípade jeho...

ZAHRAJTE SI S NAMI!

JARNÝ OTVORENÝ TURNAJ V HRE BOCCIA - 5. ročník turnaj je určený pre seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím bez rozdielu veku Dejisko: Telocvičňa Špeciálnej základnej školy, Nevädzová 3, Bratislava-Ružinov Termín konania: 28.4. 2018 od 9:30 hod. Cieľ: Zoznámenie širšej verejnosti, najmä seniorov a ľudí s akýmkoľvek...

Florbal hrajú na vozíkoch s úsmevom na tvári

Po vzore zahraničných mužstiev sa už v Ružinove tvorí prvý florbalový tím na elektrických vozíkoch. Pravidelne každý mesiac sa v telocvični na Nevädzovej ulici s nadšením trénuje šport, ktorého história siaha do roku 1970. ,,My sme začali s týmto športom v septembri 2016. Je to šport, ktorý môžu vykonávať...

Jubileum múzea s osobnosťami

Múzeum mesta Bratislavy patrí k najstarším na Slovensku. Tento rok oslávi úctyhodných 150 rokov. Múzeum sídli už od svojho vzniku v Starej radnici. Za roky svojej činnosti si vybudovalo miesto v kultúrnom vyžití zahraničných turistov, ale navštevujú ho aj domáci Bratislavčania, ktorí sa chcú dozvedieť o svojom meste viac. Na oslavu...

Pes ako darca krvi

Darovať krv nemusia len ľudia, túto možnosť majú aj domáci miláčikovia. Nie je to ale také časté ako pri ich pánoch. Transfúzia sa vykonáva len v nevyhnutných prípadoch a nič ako krvná banka neexistuje. Aj psík môže zachrániť ďalší život, pomoc ale musí byť operatívna. V takýchto prípadoch sa oslovuj...

Kde nájdete psie ihriská?

Už takmer štyri roky majú majitelia psov možnosť správne ich unaviť hneď na dvoch miestach v Ružinove. Jedno psie ihrisko je na na Astronomickej ulici na Ostredkoch a druhé na rozhraní ulíc Parková a Syslia v Prievoze. Súčasťou týchto voľných výbehov sú aj rôzne agility prvky napr. tunel, preliezka v tvare písmena A, tunely z pneumatík, slalomov...

Polícia s novým organizačným poriadkom

Mestská polícia v Bratislave má od marca nový organizačný poriadok. Schválilo ho zastupiteľstvo hlavného mesta. Doterajší organizačný poriadok mestskej polície platil takmer 15 rokov a už nereflektoval na aktuálne témy. „Organizačný poriadok bol už pomerne zastaralý, pracovali sme podľa neho od roku 2003. Doba sa ale značne posunula a ná...

Ovocné sady na Trnávke

Spoločnosť J&T REAL ESTATE, ktorá má v Ružinove niekoľko developerských zámerov, prišla s ďalším. Na periférii Bratislavy v blízkosti letiska plánuje vybudovať dostupné bývanie pre mladé rodiny s deťmi. Svoj developerský zámer s názvom Ovocné sady odprezentoval investor vo februári aj pred obyvateľmi. V projekte by...

Stránky