Apríl 2018

Apríl 2018
  • TERMÍN PODÁVANIA ŽIADOSTÍ DO ŠKÔLOK SA BLÍŽI
  • PRIEVOZ BUDE MAŤ ÚZEMNÉ PLÁNY ZÓN
  • RUŽINOV POKRAČUJE V REKONŠTRUKCIÁCH
  • OVOCNÉ SADY NA TRNÁVKE
  • KDE NÁJDETE PSIE IHRISKÁ?
  • POLÍCIA S NOVÝM ORGANIZAČNÝM PORIADKOM
PDF icon echo_4_2018_web.pdf

Navrhnite osobnosti Ružinova

Poznáte niekoho, kto prispel lepšiemu životu v Ružinove, poprípade ho reprezentoval na Slovensku alebo v zahraničí? Ak áno, nominujte ho. Mestská časť Ružinov mu udelí verejné ocenenie. Stačí vyplniť prihlasovací formulár, ktorý nájdete na internetovej stránke mestskej časti a poslať ho elektronicky adresu: ocenovanie@ruzinov.sk alebo poštou na adresu...

Stretnutia poslancov s obyvateľmi

Poslanecké stredy namiestnom úrade: 4. 4. 2018 16:30 - 17:30 Ing. Peter Hrapko MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Pošeň   11. 4. 2018 16:30 - 17:30 JUDr. Martin Vojtašovič MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Prievoz   18. 4. 2018 16:30 - 17:30 Ing. arch. Lucia Štasselová MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Štrkovec...

STRETNUTIE SO STAROSTOM RUŽINOVA

Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM a hovorte s ním o Ružinove 3. APRÍL od 16:00 hod. do 18:00 hod. SD Nivy, Súťažná 22 (malá sála,1.poschodie)

Prievoz bude mať územné plány zón

Mestská časť Ružinov má momentálne rozpracovaných viacero územných plánov zón. Čoskoro sa k nim pridajú ďalšie dva, konkrétne tie v Prievoze. Obstarávanie územných plánov zón Prievoz - západ a Prievoz - východ odobrili na marcovom miestnom zastupiteľstve ružinovskí poslanci. „Na základe uvedeného mestsk...

Ružinov pokračuje v rekonštrukciách

Mestská časť Bratislava-Ružinov pokračuje v roku 2018 v kompletných výmenách povrchov ciest a chodníkov, ale aj v budovaní cyklotrás. V rozpočte mestskej časti sú na to vyčlenené prostriedky vo výške 1 300 000 eur. Mestská časť Ružinov začala s kompletnými rekonštrukciami komunikácií ako prvá v Bratislave. „Tieto výmeny...

Stránky