Apríl 2018

Apríl 2018
  • TERMÍN PODÁVANIA ŽIADOSTÍ DO ŠKÔLOK SA BLÍŽI
  • PRIEVOZ BUDE MAŤ ÚZEMNÉ PLÁNY ZÓN
  • RUŽINOV POKRAČUJE V REKONŠTRUKCIÁCH
  • OVOCNÉ SADY NA TRNÁVKE
  • KDE NÁJDETE PSIE IHRISKÁ?
  • POLÍCIA S NOVÝM ORGANIZAČNÝM PORIADKOM
PDF icon echo_4_2018_web.pdf

 

Stránky