December 2013

December 2013
  • Yosaria Plaza - Pokutu ide vymáhať exekútor
  • Areál Nevädzová dokončený
  • V Parku Andreja Hlinku začína rekonštrukcia
  • STAVEBNÝ ŠPECIÁL - VIAC INFORMÁCIÍ O VÝSTAVBE
  • a mnoho ďalších tém.......
PDF icon echo12_web.pdf

Obchodná verejná súťaž

Mestská časť Bratislava - Ružinov podľa zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov týmto v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší...

Na rohu Koceľovej má byť nový bytový dom

Pozemok na rohu Koceľovej a Bazovej si vyhliadol súkromný investor. Postaviť tu chce bytový dom. Územné rozhodnutie aj stavebné povolenie už síce má, no obyvatelia Koceľovej sa odvolali. Neprekáža im dom ako taký, vyžadujú však detailnejšie podmienky stavby. Na projekt bytového domu Koceľova získal stavebník Kocelova s.r.o. súhlas od...

Majiteľ pozemkov bývalej Drutechny hľadá nové využitie pozemku

Na rohu Záhradníckej a Bajkalskej ulice bola ešte pred pár rokmi plánovaná výstavba polyfunkčného komplexu Olympia. Mali tu byť byty, obchody, kancelárie. Dominovať mala budova s viac ako 20 poschodiami. Investor Atlas Real sa však dostal do konkurzu a pozemok aj s objektmi bývalej Drutechny prevzala Tatra Banka a následne jej dcérska firma Tatra Residence. S...

Výhercovia z Ružinovského ECHA 11/2013:

Dve vstupenky na Luskáčika v podaní Kyjevského baletu vyhrala Zuzana Suchánová z Vietnamskej ulice.Degustačné kupóny na Svätokatarínsku koštovku vyhrali Elena Michlerová z Medzilaboreckej, Pavel Debnár z Martinčekovej a Lucia Turčeková z Mierovej ulice.

Čo ľudia pripomienkovali v okolí Štrkoveckého jazera?

Vyše dvadsať subjektov zaslalo do 25. októbra 2013 písomné stanoviská a pripomienky k návrhom zadaní troch územných plánov zón v okolí Štrkoveckého jazera. Z toho bolo šesť z radov obyvateľov. Ďalší obyvatelia sa vyjadrili začiatkom októbra počas verejného prerokovania na ružinovskom miestnom úrade. Ide o n...

Päťročný príbeh na Kľukatej

Na Kľukatej ulici v Prievoze chce súkromný investor postaviť štvorpodlažný bytový dom. Mesto vydalo súhlas na stavbu ešte v roku 2008, predchádzajúci ružinovský starosta podpísal územné rozhodnutie v roku 2009. Niektorí obyvatelia susedných domov proti stavbe protestujú už päť rokov. Niektorí obyvatelia rodinných domov...

Oprava

V Ružinovskom ECHU 10/2013 sme na strane 3 v článku Hlavné mesto stanovisko nezmenilo. S výstavbou na Peterskej súhlasí. uviedli nesprávnu informáciu, že investorom bytového domu na Peterskej ulici je spoločnosť Advocatio. Investorom je spoločnosť BCD Invest, s.r.o. Týmto sa zároveň spoločnosti Advocatio ospravedlňujeme.

Linka zimnej údržby

Zimnú údržbu na sídliskových komunikáciách v Ružinove bude počas nadchádzajúcej zimy zabezpečovať 30 vozidiel a 61 pracovníkov Ružinovského podniku verejnoprospešných služieb. Každá skupina pracovníkov bude mať na starosti svoju lokalitu, o ktorú sa bude starať. Pripravená bude aj zásahová jednotka s vozidlom a ručnými...

Nelegálne vyrúbali stromy

Vyše dva a pol metrovú lipu niekto bez povolenia vyrúbal v noci 11. októbra 2013 v parku medzi Rumančekovou a Nevädzovou ulicou. Strom mal obvod kmeňa 60 centimetrov, na čo by už bolo potrebné výrubové povolenie. Okrem toho bol strom na pozemku mestskej časti, ktorej páchateľ spôsobil škodu viac ako 470 eur. Prípad rieši štátna polícia....

Ružinov použije na bývalý obchodný dom exekútora

Majiteľ bývalého obchodného domu Ružinov nezaplatil mestskej časti Ružinov pokutu 60 tisíc eur v stanovenej lehote. Oprávnenosť pokuty po troch rokoch súdnych konaní pritom potvrdil aj Najvyšší súd SR. Spoločnosť Yosaria Plaza, ktorá skelet a pozemky vlastní, peniaze napriek tomu nezaplatila. Ide o pokutu za nedodržanie termínu výstavby a dlhodob...

Stránky