December 2015

December 2015
  • ZÁPIS PRVÁKOV BUDE V BUDÚCOM ROKU AŽ V APRÍLI
  • BERGAMON PREVZAL INÝ INVESTOR
  • BUDEME MÔCŤ V RUŽINOVE VYUŽÍVAŤ ŽELEZNICU AKO MHD?
  • MENEJ BARIÉR NA CHODNÍKOCH
  • AREÁL NETRADIČNÝCH ŠPORTOV POTREBUJE INVESTÍCIU
  • RUŽINOV SPOZNAL NAJ STARÚ MAMU ROKA 2015
PDF icon echo12_2015_web.pdf

Mária Barancová: Som vnútorne zapálená pre učiteľskú profesiu

PaedDr. Mária Barancová (54) je druhé volebné obdobie poslankyňou miestneho zastupiteľstva za Prievoz. Vyštudovala Pedagogickú fakultu UK. Je prezidentkou Slovenskej komory učiteľov na Slovensku. Má skúsenosti ako externá pedagogička na vysokej škole, odborná lektorka v kontinuálnom vzdelávaní, členka Asociácie slovenskej a českej školskej...

OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA O STAVEBNEJ UZÁVERE

V súvislosti s prípravou územných plánov zón „Bajkalská roh“, „Štrkovecké jazero“, „Bajkalská, Drieňová“ mestská časť Bratislava – Ružinov ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie územného konania o stavebnej uzávere všetkým známym a neznámym...

Okresný úrad zamietol odvolanie obyvateľov Jégého aleje vo veci Residence Tower

Okresný úrad Bratislava zamietol odvolanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov v Jégého aleji voči rozhodnutiu, ktorým ružinovský stavebný úradu predĺžil lehotu na dokončenie objektu Residence tower do konca septembra 2017. Okresný úrad ako orgán nadriadený stavebnému úradu skonštatoval, že nie je dôvod na zmenu alebo...

Čo je nové s bývalým obchodným domom Ružinov?

O ruinu bývalého obchodného domu Ružinov má záujem zahraničný investičný fond. Podľa dostupných informácií ho na Slovensku zastupuje právnická kancelária Havel, Holásek & Partners. Na územie „Hirošimy“ sa v súčasnosti spracováva overovacia štúdia spoločnosťami Cigler Marani architects a A1 Respect....

Bergamon prevzal iný investor

Viac ako šesť hektárové územie bývalého areálu NAD medzi ulicami Hraničná a Mlynské nivy v Prievoze získala fínska firma YIT prostredníctvom odkúpenia 100% podielu akcií firmy Bergamon, ktorá je vlastníkom pozemkov. Spoločnosť YIT chce na pozemkoch vybudovať podľa pôvodného projektu štvrť s bývaním v niekoľk...

Prenájom pozemku Na križovatkách stiahli z rokovania zastupiteľstva

Investor In Develop zatiaľ nezískal do nájmu časť pozemku na ulici Na križovatkách na Trnávke. Prednosta ružinovského miestneho úradu Juraj Hagara po diskusii materiál stiahol z rokovania novembrového miestneho zastupiteľstva. Pozemok je vo vlastníctve hlavného mesta, v správe mestskej časti Ružinov. Nájom sa týka vyše 900 metrov štvorcových,...

ÚRADNÉ HODINY MIESTNY ÚRAD BA-RUŽINOV, MIEROVÁ 21, BRATISLAVA 827 05

Miestny úrad, Matrika, Evidencia pobytov Pondelok 7:30 - 17:00 Utorok 7:30 - 15:00 Streda 7:30 - 17:00 Štvrtok 7:30 - 15:00 Piatok 7:30 - 12:00 Tel.: 02/48 284 111 (spojovateľ), 02/48 284 454 (Prvý kontakt Životné prostredie), 02/ 48 284 451 (Prvý kontakt Sociálna oblasť) Stavebný úrad Pondelok 7:30 - 17:00 Streda 7:30 - 17:00 Tel: 02/48 284 453, 02/48 284 307 Pokladňa Pondelok 7:30 - 12:...

Stretnutia poslancov s obyvateľmi

Poslanecké stredy na miestnom úrade 2.12. o 16:30-17:30 Ing. Tatiana Tomášková (VO Štrkovec) - MÚ Ružinov, Mierová 21,prízemie B2 9.12. o 16:30-17:30 Ing. Martin Patoprstý (VO Ostredky) - MÚ Ružinov, Mierová 21,prízemie B2 16.12. o 16:30-17:30 PhDr. Patrik Guldan (VO Nivy) - MÚ Ružinov, Mierová 21, prízemieB2   Poslanecké...

STRETNUTIE SO STAROSTOM RUŽINOVA

Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM a hovorte s ním o Ružinove 1. december 2015 16:00-18:00  Jedáleň ZŠ Nevädzová 2  

Zasadnutia miestneho zastupiteľstva poslanci vrátili na 14. Hodinu

Zasadnutia miestneho zastupiteľstva budú opäť začínať o 14:00. V novembri to odhlasovali ružinovskí poslanci, pričom mesiac predtým, v októbri, schválili začiatky zastupiteľstiev o 9:00. Zasadnutia o 14. hodine fungovali niekoľko rokov kvôli tomu, aby sa naň dostali aj pracujúci obyvatelia.

Stránky