December 2016

December 2016
  • SCHÁLIŤ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY TRVÁ ROKY
  • NAJ STARÁ MAMA RUŽINOVA
  • POSLANCI ŽIADAJÚ ODVOLAŤ VEDENIE CULTUSU
  • TICHÁ BRATISLAVA BEZ PETÁRD
  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA NA DRIEŇOVEJ MÁ NOVÚ TELOCVIČŇU
echo12_2016_web.pdf

Očami Ružinovčanov: Vzdelávanie: Koľkokrát ste človekom?

Platí, že čo sa v mladosti naučíš, v starobe akoby si našiel a koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. No a do tretice, že na učenie nikdy nie je neskoro. Ani na jazyky Slovenským rekordmanom v ovládaní cudzích jazykov je Milan Odran, zvládol ich vyše tridsať, mnohé sú pre nás exotické, napríklad čínština či arabčina....

Očami Ružinovčanov: Ešte raz o sprejeroch na ihrisku na Astrovej

Nedá mi nevyjadriť sa k ihrisku na Astrovej ulici, o ktorom ste písali aj v poslednom ružinovskom Echu. Včera som si prišla po dcéru do škôlky na Šalviovej ulici. Moja dcéra má  zničenú celú bundu od sprejerských výtvorov "umelcov", ktorí intenzívne pracujú na tomto detskom ihrisku. Okrem toho, že tam je neskutočný smrad z...

Cintorín nie je len miesto posledného odpočinku, ale aj otvorená galéria umenia

Ružinov hoci nejde o historickú mestskú časť, môže svojim obyvateľom a návštevníkom ponúknuť aj množstvo pamiatok a pamätihodností . Začiatok výraznejšej výstavby môžeme datovať na koniec 19. storočia. Dovtedy sa na tomto území nachádzali najmä polia a lúky, ktoré zásobovali centrum mesta. Dnešná Miletičova...

Mestská časť Bratislava – Ružinov oznamuje

užívateľom  parkovacích miest, že prijala nové „Zásady pre  vydávanie povolenia na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta v mestskej časti Bratislava – Ružinov“, ktoré nadobudli účinnosť dňa 10.10.2016. Nové zásady sú dostupné na internetovej stránke www.ruzinov.sk Zmeny v Zásadách o prideľovanie vyhradeného...

Buďte ostražití pri predvianočných nákupoch

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru  v Bratislave II vyšetruje viaceré prípady, keď  zlodeji využili nepozornosť občanov  a spôsobili im majetkovú škodu. Vreckoví zlodeji i počas predvianočného  obdobia využívajú nepozornosť ľudí, a preto polícia vyzýva k zvýšenej opatrnosti. V čase, keď sa vydáte za...

Ružinovské chodníky majú patriť v prvom rade chodcom

Mestská polícia od začiatku tohto roka intenzívnejšie kontroluje, či vodiči  pri parkovaní na chodníku dodržiavajú voľnú plochu najmenej 1,5 metra. Od začiatku tohto roka do konca októbra sme v rámci celej Bratislavy  zaevidovali 4 922 priestupkov, kedy vodiči nenechali predpísanú voľnú  šírku chodníka. Pričom za celý...

Ocenili fotografie, ktoré mali vtip aj názor

Mestská časť Ružinov vyhlásila už po jedenástykrát súťaž  Ružinovská ekologická fotografia. Tento rok si ocenenie  odnieslo 12 autorov a dvaja fanúšikovia dokumentárnej  fotografie získali ocenenie v osobitných kategóriách. Súťaž Ružinovská ekologická fotografia každý rok prinesie  obdivuhodné zá...

Tichá Bratislava bez petárd

V hlavnom meste bude oveľa tichšie ako sme boli  zvyknutí doteraz. Po 1. novembri totiž na celom území  Bratislavy platí nové všeobecne záväzné nariadenie  o používaní zábavnej pyrotechniky, ktoré zakazuje  používanie pyrotechniky kategórií F2 a F3 počas celého  roka. Nevynímajúc oslavy...

Ružinov dokončil tohtoročnú rekonštrukciu komunikácii i bezbariérové zjazdy z chodníkov

Ružinov ukončil štvrtú etapu bezbariérových úprav zjazdov z chodníkov. V rámci nej vymenil vysoké obrubníky za sklopené na siedmych chodníkoch. Zároveň Ružinov výmenou povrchu na najzničenejšej časti Pavlovovej ulice ukončil rekonštrukciu komunikácií. Nový asfaltový povrch, namiesto plátania výtlkov,...

Oznam

Dňa 7. 12. 2016 o 17:00 hod. bude v priestoroch Kina Nostalgia v SD Nivy, Súťažná 22 spoločnosť HB Reavis verejne prezentovať investičný zámer AS Nivy.

Stránky