December 2016

December 2016
  • SCHÁLIŤ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY TRVÁ ROKY
  • NAJ STARÁ MAMA RUŽINOVA
  • POSLANCI ŽIADAJÚ ODVOLAŤ VEDENIE CULTUSU
  • TICHÁ BRATISLAVA BEZ PETÁRD
  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA NA DRIEŇOVEJ MÁ NOVÚ TELOCVIČŇU
echo12_2016_web.pdf

Schváliť územný plán zóny trvá roky

Územné plány zón v mestských častiach spodrobňujú veľký územný plán hlavného mesta. Ten je platný od roku 2007.  Ružinov začal krátko po jeho schválení pracovať na územných plánoch zón. Doteraz sa podarilo dokončiť a správoplatniť  dva, konkrétne pre zónu Krajná-Bočná a oblasť Trn...

Stretnutia poslancov s obyvateľmi

Poslanecké stredy na  miestnom úrade: 7. 12. 2016 16:30 - 17:30 Ing. Peter Turlík MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Trnávka   14. 12. 2016 16:30 - 17:30 Ing. Katarína Šimončičová MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Nivy   21. 12. 2016 16:30 - 17:30 JUDr. Daniela Šurinová MiÚ Ružinov, Mierová 21, pr...

Stretnutie so starostom Ružinova

býva spravidla každý prvý utorok  v kalendárnom mesiaci v stabilných  hodinách. Informácie o mieste jeho  konania nájdete na www.ruzinov.sk  a v teletexte TV Ružinov. Stretnite sa so starostom  DUŠANOM PEKÁROM  a hovorte s ním o Ružinove 6. DECEMBER 2016 od 16:00  hod. do 18:00 hod. Jedáleň  ZŠ Ružová dolina 29...

Základná škola na Drieňovej má novú telocvičňu

Žiaci zo Základnej školy Pavla Marcelyho na Drieňovej 16 majú novú telocvičňu. Tá vznikla zastrešením átria. V novej telocvični môžu žiaci cvičiť a hrať kolektívne športy okrem loptových. Do zastrešenia átria a vytvorenia novej telocvične investovala mestská časť viac ako 150 000 eur. Vynovených telocviční sa čoskoro dočkajú aj ďal...

Igor Adamec: Na ťahu je pán starosta

O výsledkoch kontroly v Cultuse aj o možnostiach riešenia situácie sme sa rozprávali s poslancom Igorom Adamcom. Na novembrovom zasadnutí ste rokovali o správe kontrolóra mestskej časti v akciovej spoločnosti Cultus. Boli skonštatované viaceré pochybenia, či priamo porušenia zákona. Ako hodnotíte situáciu v Cultuse? Situáciu v Cultuse hodnot...

Poslanci žiadajú odvolanie predstavenstva Cultusu

Po rozsiahlej, viac ako dvojhodinovej, rozprave o výsledkoch kontroly v akciovej spoločnosti Cultus schválilo miestne zastupiteľstvo uznesenie, ktorým žiadajú starostu Dušana Pekára o predloženie návrhu na odvolanie členov predstavenstva Cultusu. Zistenia obsiahnuté v rozsiahlej správe hlavného kontrolóra Günthera Furina označili poslanci za tak závažné, že...

Stránky