December 2017

December 2017
  • JAZERO KEDYSI A DNES
  • AKÁ JE BUDÚCNOSŤ ŠTRKOVCA?
  • BRATISLAVSKÝ KRAJ S NOVÝM VEDENÍM
  • POSLEDNÉ DNI AUTOBUSOVEJ STANICE NA NIVÁCH
  • NOVÉ TRASY PRE CYKLISTOV
  • DRIEŇOVÁ OSLÁVILA 50-TKU VO VEĽKOM ŠTÝLE
echo12_2017_web.pdf

Aká je budúcnosť Štrkovca?

Ružinovčania, ktorí bývajú v okolí Štrkoveckého jazera, dostali možnosť stať sa spolutvorcami pripravovaného územného plánu. Svoje predstavy o budúcej tvári Štrkovca zapisovali priamo do mapy. Aká je predstava okolia Štrkovca, aké funkcie tu treba zachovať posilniť, prípadne zrušiť? Čo a kde konkrétne by sa malo v tejto...

Stretnutia poslancov s obyvateľmi

Poslanecké stredy na miestnom úrade: 6. 12. 2017 16:30 - 17:30 Ing. Martin Patoprstý MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Ostredky   13. 11. 2017 16:30 - 17:30 Ing. Peter Turlík MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Trnávka   20. 12. 2017 16:30 - 17:30 Ing. Katarína Šimončičová MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2...

STRETNUTIE SO STAROSTOM RUŽINOVA

pri novoročnom punči DUŠANOM PEKÁROM 9. januára 2018 od 16:00 hod. do 18:00 hod.Reštaurácia Brasserie LaMarine Eurovea Galleria, Pribinova 8  

Milí Ružinovčania,

prajem vám požehnané vianočné sviatky plné radosti, lásky a pokoja prežité v kruhu rodiny a najbližších.  Prajem nám všetkým, aby Nový rok 2018 bol obdobím pevného zdravia, rodinnej pohody, splnených snov a spokojného života. Verím, že spoločnými silami urobíme z Ružinova ešte lepšie a krajšie...

Vodiči majú v Prievoze jazdiť pomalšie

Mestská časť Bratislava-Ružinov v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy menila v novembri v Prievoze dopravné značenia. Po novom je vo vymedzenom území povolená maximálna rýchlosť 30 km/h a obmedzený je aj vjazd nákladných áut. V území ohraničenom Mierovou, Telocvičnou, Syslou, Gruzínskou a Hraničnou ulicou je uplatnen...

Nové trasy pre cyklistov

Cyklisti v Ružinove budú mať k dispozícii dve nové trasy na Trávnikoch a na Pošni. Práce na Nevädzovej ulici sú už v plnom prúde. Na Nevädzovej ulici, v úseku od základnej školy po Tomášikovu ulicu v oboch smeroch, vzniká nová cyklotrasa, ktorej súčasťou je aj otáčanie uličných vpustov z dôvodu...

Väčšie koše pri Štrkoveckom jazere

Mestská časť Bratislava-Ružinov pokračuje v skrášľovaní priestorov v okolí Štrkoveckého jazera. Po brigáde dobrovoľníkov a čistení dna jazera potápačmi prišla na rad výmena smetných košov. Menšie a rôznorodé smetné koše samospráva nahradila objemnejšími a ťažšie zničiteľnými....

Stránky