Január - Február 2013

Január - Február 2013
  • Máte nápad? Uchádzajte sa o grant z Ružinova!
  • Kerametal chystá modernú školu.
  • Daň za psa už nemusíte platiť do konca januára.
  • Koľko vrakov sa podarilo dostať z ulíc?
  • Storočný Ružinovčan.
  • Blíži sa zápis prvákov.
  • Ružinov obnovil dva sídliskové parky za 50 tisíc eur.
PDF icon pdf_web_re01_2013.pdf

Ružinov obnovil dva sídliskové parky za 50 tisíc eur

Revitalizáciu dvoch sídliskových parkov dokončila v závere roka mestská časť Ružinov. Na tento účel minulý rok získala 50 tisíc eur z rozpočtu hlavného mesta. Obnovu absolvoval park na Rozmarínovej ulici na Trnávke a vnútroblok Palkovičova- -Jégého-Stodolova v Starom Ružinove. „Na oboch miestach sme ošetrili zeleň a dreviny, opravili sme...

Koľko vrakov a opustených áut zmizlo z ulíc?

Vozidlá bez evidenčných čísel alebo s nimi. Za rok ich z ružinovských verejných priestranstiev zmizli desiatky. Niektoré si majitelia odstránili sami, niektoré ružinovská samospráva dala odtiahnuť na autovrakovisko. Pätnásť vrakov bez evidenčných čísel zmizlo minulý rok zo sídlisk v Ružinove, kde zbytočne zaberali parkovacie miesto a stali...

Nové pravidlá v centre Trnávky majú chrániť najmä zelené a športové plochy

Zachovanie zelených priestranstiev, plôch na športovanie a hodnotného obytného prostredia v centrálnej časti ružinovskej Trnávky – to sú kľúčové ciele územného plánu zóny Trnávka stred. Jeho schválenie sa po viac ako štyroch rokoch príprav a prerokovaní blíži do finále. Na územnom pláne...

POSLANECKÉ STREDY január - február 2013

Diskutujte so svojimi ružinovskými poslancami. K dispozícii sú občanom na miestnom úrade Ružinov na Mierovej 21 každú stredu od 15:30 do 16:30 v zasadačke B2 na prízemí. 23. január 2013 Ing. Günther Furin (volebný obvod Trávniky) 30. január 2013 Martin Barkol (volebný obvod Pošeň) 6. február 2013 PaedDr. Mária Barancová (volebný...

STRETNUTIE SO STAROSTOM RUŽINOVA DUŠANOM PEKÁROM

12. februára 2013 16:00-18:00 hod. Jedáleň ZŠ Kulíškova 8 Každý je vítaný.

Kerametal má doplniť moderná škola

Budova Kerametalu z roku 1973 má mať nového suseda, ktorý by spojil nadčasovú architektúru existujúcej budovy s moderným objektom. Ide o dostavbu budovy, v ktorej má sídliť jedna z fakúlt Paneurópskej vysokej školy – jej hlavné sídlo je oproti na Tomášikovej ulici. Takýmto spôsobom by vznikol ucelenejší...

Materská škola na Exnárovej má fungovať bez zmeny aj ďalší školský rok

Problém materskej školy Exnárova, ktorej sa končí v júni nájomná zmluva v budove Základnej umeleckej školy Exnárova, je zrejme na ďalší rok vyriešený. Spoločné stretnutie starostu Ružinova Dušana Pekára, primátora Milana Ftáčnika, zástupcov materskej školy, umeleckej školy aj rodičov načrtli možn...

Grantový program / Výzva mestskej časti Bratislava – Ružinov pre rok 2013

Zvyšovanie kvality života obyvateľov mestskej časti, rozvoj komunitného života, plnenie potrieb mestskej časti, podpora aktivity jej občanov. Oblasti, v ktorých je možné požiadať o pridelenie dotácie / grantu: Výzva: Kultúra, šport, životné prostredie, vzdelávanie a sociálna oblasť Lehota na predloženie žiadostí o pridelenie dotácie / grantu: 28. február...

Workshop na tému: Ako má vyzerať žiadosť o grant z Ružinova?

Neviete, ako napísať projekt a uchádzať sa o grant z Grantového programu mestskej časti Ružinov? Potrebujete poradiť, ako čo najlepšie uspieť medzi ostatnými projektmi? To sa dozviete na workshope, ktorý pripravuje grantová komisia. Workshop sa uskutoční: 6.2. 2012 o 17.00 h vo veľkej zasadačke na miestnom úrade Bratislava-Ružinov, Mierová 21 Témy workshopu: Ako spr...

Grantový program z pohľadu grantovej komisie

Grantový program mestskej časti Ružinov má v roku 2012 za sebou vyhodnotenie dvoch výziev - na oblasť životného prostredia a oblasť vzdelávania a športu. Grantová komisia (GK), ktorú tvorí sedem poslancov širokého politického spektra, zasadala podľa aktuálnej potreby, aby zodpovedne a v duchu celej filozofie grantov mohla rozhodnúť o podporených...

Stránky