Január - Február 2017

Január - Február 2017
  • PLES RUŽINOVČANOV V ŠTÝLE 80. ROKOCH
  • BRATISLAVA MÁ PARKOVACIU POLITIKU
  • CVERNOVKA V NOVOM ŠATE
  • RUŽINOV MÁ SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017
  • CENY NEHNUTEĽNOSTÍ STÚPAJÚ
  • POLSTROROČNICA NA OSTREDKOVEJ
echo_1_2_2017_web.pdf

Smetiarsky OLO art opäť nesklamal

Plastové fľaše, staré noviny či igelit. Odpad, ktorý bežne putuje do smetných nádob, sa môže stať aj umením. Ako na to, sa dozvedeli deti na tradičnom OLO arte. Festival umenia z odpadu je v poradí prvým podujatím celoročného projektu OLOMÁNIA, ktorý doteraz oslovil 112 bratislavských škôl. Výsledkom je, že viac ako 22 tisíc...

„Tichí strašiaci“ Ružinova

Niektoré sa objavia na mieste z noci na deň, iné stoja nepohnuté už niekoľko mesiacov. Vraky áut v Ružinove nie sú ojedinelé, práve naopak. Mestská časť má s ich odstraňovaním „plné ruky práce“, nie vždy ich ale môže odstrániť. V novembri minulého roka sa napríklad podarilo odstrániť vrak nepojazdného vozidla z...

Máte rodinný dom so záhradou? Pribudla vám povinnosť

Od 1. januára musí každá domácnosť v rodinnom dome požiadať hlavné mesto SR Bratislavu o dodanie kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby na biologický odpad s minimálnym objemom 120 litrov. Táto povinnosť sa nevťahuje na bytové domy a vyplýva z inovovaného Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komuná...

Stretnutia poslancov s obyvateľmi

Poslanecké stredy na miestnom úrade: 1. 2. 2017 16:30 - 17:30 Mgr. Igor Adamec MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Pošeň   8. 2. 2017 16:30 - 17:30 PaedDr. Mária Barancová MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Prievoz   15. 2. 2017 16:30 - 17:30 Bc. Radovan Bajer MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Štrkovec   22. 2....

Stretnutie so starostom Ružinova

Býva spravidla každý prvý utorok v kalendárnom mesiaci v stabilných hodinách. Informácie o mieste jeho konania nájdete na www.ruzinov.sk a v teletexte TV Ružinov. Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM a hovorte s ním o Ružinove 14. február od 16:00 hod. do 18:00 hod. Jedáleň ZŠ Vrútocká 58

Ružinov má schválený rozpočet na rok 2017

So sumou 31 573 917 eur v príjmovej aj výdavkovej časti bude hospodáriť mestská časť Ružinov v roku 2017. Rozpočet schválili miestni poslanci na decembrovom zastupiteľstve. Priamo na zastupiteľstve poslanci urobili v navrhovanom rozpočte menšie úpravy. Na návrh poslanca Martina Vojtašoviča bola Cultusu Ružinov, a.s. znížená dotácia o približne 60 000 eur, pričom tá...

Aké granty zabodujú v roku 2017?

Ružinovský grantový program dáva už niekoľko rokov šancu tvorivým a originálnym nápadom obyvateľov, ktorí majú chuť meniť svoje okolie k lepšiemu. Inak tomu nebude ani tento rok. Žiadatelia sa ale musia pripraviť na menšiu zmenu, zároveň musia stihnúť podať svoj projekt do 18. februára 2017. Pre rok 2017 schválili ružinovskí poslanci v r...

Stránky