Január - Február 2018

Január - Február 2018
  • ZATIAĽ BEZ ROZPOČTU
  • PLES V ŠTÝLE ROCK´N ´ROLL
  • DOM KULTÚRY NA BULHARSKEJ HĽADÁ NÁJOMCU
  • SPOMIENKY NA KLINGERKU
  • OSTREDKY KEDYSI A DNES
  • ZÁHRADKA V MESTE
  • NOVÉ OUTDOROVÉ IHRISKO NA TRNÁVKE
echo1-2_2018_web.pdf

Vrútockáčik získal špeciálne ocenenie

Vo svojej premiére na celoslovenskej súťaži školských časopisov s názvom Pro Slavis 2017 získal školský časopis s názvom Vrútockáčik špeciálne ocenenie – Cenu Matice Slovenskej. Odborná porada Domu Matice Slovenskej v Žiline ocenila najmä regionálny prínos slovenskej histórie a slovenského jazyka a taktiež celkov...

Ples v štýle rock´n´roll

Ples Ružinovčanov má za sebou už 7. ročník. Ten sa niesol v štýle rock´n´roll. Hostia sa tak preniesli do obdobia energických piesní, kde kraľoval aj Elvis Presley. Práve ten medzi Ružinovčanov zavítal ako hlavný hosť večera. Jeho nesmrteľné hity previedol jeden z najlepších európskych imitátorov Elvisa – Vláďa Lichnovsk...

Základná škola Vrútocká miluje dejepis

Základná škola na Vrútockej ulici v mesiacoch september až november 2017 zažila inovatívnu formu výučby dejepisu. Škola sa zapojila do výzvy grantového projektu, ktorý vyhlasovala Slovenská sporiteľa v spolupráci s Nadáciou Pontis. V rámci výzvy škola predložila inovatívny program na výučbu dejepisu s názvom Milujem...

RODINY NA TRNÁVKE SI POMÁHAJÚ NAVZÁJOM

Každoročne počas adventu sa v Saleziánskom diele Trnávka konajú Charitatívne vianočné trhy. Už názov prezrádza, že nejde o obyčajné vianočné trhy. Návštevníci tohtoročných trhov boli veľmi štedrí. Vyzbieralo sa viac ako 6900 eur. Toto číslo svedčí o obrovskej štedrosti ľudí, ktorá z roka na rok rastie. Nápad...

Ostredky kedysi a dnes

Mestská časť podporila formou grantu výstavbu 10 tabúľ so starými fotografiami, ktoré Ružinovčanom približujú históriu Ostredkov. Tabule dávajú širokej verejnosti možnosť spoznať mestskú časť a pamätníkom zaspomínať si na Ostredky minulosti. Štrkovec a Ostredky sú ružinovské sídliská, ktorých vznik patrí k ...

Bilancovanie posledných rokov a plány v roku 2018

Uplynulé tri roky by sa dali definovať ako roky rekonštrukcií, ale i výziev. Čo sa podarilo a čo nie? Aj nato sme sa opýtali starostu a ružinovských poslancov. 1. Čo považujete za najväčšie úspechy v minulom roku? 2. Začína sa posledný rok súčasného volebného obdobia, ako by. Ste zbilancovali uplynulé 3 roky? Čo sa podarilo a čo nie? 3. Čo by ste e...

Záhradka v meste

Komunitná záhrada Ostredky má za sebou úrodu prvých paradajok, paprík, jahôd, tekvíc a mnohých ďalších plodín a druhov zeleniny či ovocia. Prvá sezóna vyšla komunitnej záhrade na výbornú. Na jar sa bývalé volejbalové ihrisko Športového gymnázia na Ostredkovej zmenilo na komunitnú z...

Spomienky na Klingerku

Skôr narodení Bratislavčania stále spomínajú na bývalú obytnú štvrť Klingerova kolónia. Tá je dnes už minulosťou, ale dá sa do nej vrátiť prostredníctvom jedného zaujímavého dokumentu. Klingerova kolónia sa rozprestierala v priestore ulíc Valchárska, Plátennícka a Súkennícka. Tvorili ju tri...

Oznam o verejnej obchodnej súťaži

Mestská časť Bratislava- Ružinov Mierová 21, 827 05 Bratislava v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov týmto vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh...

Kultúrny dom na Bulharskej hľadá nájomcu

Opustenému kultúrnemu domu na Bulharskej ulici by sa už čoskoro mala prinavrátiť jeho pôvodná funkcia. Ružinovskí poslanci rozhodli o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na nového nájomcu. Kultúrny dom na Bulharskej ulici zíva prázdnotou. Posledný nájomca opustil jeho priestory už pred niekoľkými rokmi. Odvtedy sú brány kult...

Stránky