Január - Február 2018

Január - Február 2018
  • ZATIAĽ BEZ ROZPOČTU
  • PLES V ŠTÝLE ROCK´N ´ROLL
  • DOM KULTÚRY NA BULHARSKEJ HĽADÁ NÁJOMCU
  • SPOMIENKY NA KLINGERKU
  • OSTREDKY KEDYSI A DNES
  • ZÁHRADKA V MESTE
  • NOVÉ OUTDOROVÉ IHRISKO NA TRNÁVKE
echo1-2_2018_web.pdf

Srdce na dlani aj pre Ružinov

Bratislava spoznala dobrovoľníkov, ktorí sa najviac pričinili o pomoc iným. Bratislavské dobrovoľnícke centrum na konci minulého roka opäť ocenilo tých, ktorí to najmenej čakajú. Srdce na dlani je jednou z možností ako upozorniť na výnimočnosť a nenahraditeľnosť dobrovoľníkov a dobrovoľníčok - ľudí, ktorí venujú svoj čas, schopnosti a...

Konopná Residence v „menšej“ verzii

Výstavba na Konopnej ulici sa čoskoro stane realitou. Na druhej verejnej prezentácii predstavil developer upravený zámer projektu Konopná Residence. Zohľadnil viaceré podnety obyvateľov. Obytný súbor Konopná Residence má vyrásť na ploche ohraničenej Radničným námestím, Konopnou, Strukovou, Súľovskou, Párnou ulicou a šesťpodlažnou...

Chodníky nikoho

Tam, kde sa nevie dohodnúť magistrát a mestská časť, musí zakročiť tretí. Problémy s chodníkmi, ktoré nemajú majiteľa, nie sú v Ružinove veľkou neznámou. Vďaka miestnym poslancom, Igorovi Adamcovi a Martinovi Patoprstému, zmizli dve jamy práve na takomto „chodníku nikoho“. Dve veľké jamy na chodníku na Odrejovovej ulici znepr...

Stretnutia poslancov s obyvateľmi

Poslanecké stredy na miestnom úrade: 31. 1. 2018 16:30 - 17:30 Mgr. Petra Palenčárová MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Pošeň   7. 2. 2018 16:30 - 17:30 PaedDr. Mária Barancová MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Prievoz   14. 2. 2018 16:30 - 17:30 Bc. Radovan Bajer MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Š...

STRETNUTIE SO STAROSTOM RUŽINOVA

Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM a hovorte s ním o Ružinove 6. FEBRUÁR od 16:00 hod. do 18:00 hod. Jedáleň ZŠ Mierová 46

Mestská časť Bratislava-Ružinov pozýva

na Verejné zhromaždenie a diskusiu k územným plánom zón, stavebným uzáverám a investičným zámerom v Ružinove 31. januára 2018 od 17:30 hod. do 19:30 hod. veľká zasadačka miestneho úradu, Mierová 21  

Zatiaľ bez rozpočtu

Mestská časť odštartovala nový rok bez rozpočtu. Ružinovskí miestni poslanci urobili zmenu v jeho návrhu, v dôsledku čoho Ružinov do nového roka vstúpil s rozpočtovým provizóriom. Mestská časť Bratislava-Ružinov by mala v roku 2018 hospodáriť so sumou 35 760 325 eur v príjmovej aj výdavkovej časti. Na decembrovom zastupiteľstve sa ružinovskí...

Milí Ružinovčania.

Úvodom by som Vám rád zaželal všetko dobré do nového roku. Nech je pre Vás rok 2018 zdravý a úspešný a nech ho prežijete v šťastí a spokojnosti s Vašimi blízkymi. Ako isto viete rok 2018 priniesol mesačný posun v schvaľovaní rozpočtu MČ, čím sa dostal Ružinov do finančného provizória. V návale starost...

Stránky