Júl - August 2016

Júl - August 2016
  • NOVÁ STRATÉGIA PRI STAVEBNÝCH UZÁVERÁCH
  • NÁVRH OBMEDZENIA TRANZITNEJ DOPRAVY V PRIEVOZE
  • DEŇ RUŽINOVA NA HLAVNOM NÁMESTÍ
  • DISKUSIA O NOVEJ BUDOVE NEOPROTU
  • V RUŽINOVE UŽ ODŠTARTOVALA TOHTOROČNÁ OPRAVA CIEST A CHODNÍKOV
  • SENIORI NAVŠTÍVILI TOPOĽČIANKY
echo7-8_2016_web.pdf

Ružinov spieva v Dobruške – Dobré vzťahy treba udržiavať

Miešaný spevácky zbor CANTUS, ktorý pôsobí od svojho vzniku v roku 1984 pri Dome kultúry Ružinov v Bratislave, mnohí Ružinovčania poznajú z jeho vystúpení pri rozličných príležitostiach, ako sú vianočné trhy, zapaľovanie adventných sviečok pri Cultuse či výročia sv. Cyrila a sv. Metoda. Zbor niekoľko ráz ročne spieva aj pri sl...

Deň Ružinova na Hlavnom námestí

Ružinov prekročil svoje hranice a to vďaka podpore Bratislavského kultúrneho a informačného strediska. To sa v rámci obľúbeného bratislavského mestského festivalu Kultúrne leto, rozhodlo propagovať jednotlivé mestské časti. „My sme boli jedna z prvých mestských častí, ktoré sme boli oslovené či máme záujem o túto...

Medzinárodný deň detí v Knižnici Ružinov

Deti sú budúcnosť našej krajiny, preto aj Knižnica Ružinov venuje zvýšenú pozornosť pravidelným aktivitám s deťmi rôznych vekových kategórií. Kombinácia dieťa a kniha je nádej pre budúcnosť ... Knižnica Ružinov sídliaca na Tomášikovej 25, oživila letnú záhradu najkrajšími kvetmi sveta - deťmi. V pondelok...

ZŠ Drieňová v programe ACES

Naša škola už po tretí krát získala grant v programe ACES na projekt s názvom "Helping children to strat all over again" a v júni sa naši žiaci stretli aj s ostatnými projektovými školami na záverečnej akadémii v Senci pri prezentácii finálnych projektov.Bolo tam viac ako 300 hostí z celej Európy a a zástupcov malo aj na...

Očami Ružinovčanov: Hravé separovanie.

Deti Materskej školy na Západnej ulici oslávili svoj sviatok MDD netradičnými súťažami. Na MŠ prebieha zber PET fliaš, preto sa pani učiteľky rozhodli, že tento materiál využijú pri súťažiach. Materská škola má 9 tried, deti absolvovali 9 disciplín a za úspešné absolvovanie získavali vrchnáčiky. Deťom sa súťaženie s...

Očami Ružinovčanov: Príďte sa pozrieť na rozkvitnutú krásu na Šalviovej ulici číslo 34-36.

Okoloidúci sa zastavujú a obdivujú nádherné kvety. O túto krásu sa už dlhé roky stará pani Terézia Štefunková a v posledných dvoch rokoch našla pomocníka v pánovi Erikovi Homolovi.. Robia to s láskou, bez odmeny. Pochvalou nešetria susedia a občania, ktorí prechádzajú okolo, zastavia sa a porozprá...

Asi budem musieť žiť 150 rokov, aby som všetko stihla

Eva Siracká patrila medzi hostí na slávnostnom oceňovaní ružinovských jubilantov. Oslávila 90 rokov, na čo určite nevyzerá. Je stále aktívna a každý deň chodí do práce. V živote toho dokázala už veľmi veľa, no táto aktívna dáma stále nekončí. S úsmevom na tvári, odhodlaním v očiach a s vierou v srdci...

11. ročník fotografickej súťaže

Mestská časť Bratislava-Ružinov vyhlasuje 11. ročník fotografickej súťaže REF – Ružinovská Ekologická Fotografia Uzávierka súťaže: 15.októbra 2016 Podmienky súťaže: Súťažná kategória: dokumentárna fotografia Vekové kategórie: 1.kat. - deti do 16 rokov 2.kat. - mládež od 16 do 21 rokov 3.kat. - dospelí nad 21 rokov Té...

Súťaž Ružinovské ECHO a Artlandia: Vyhraj miesto v tábore

Artlandia je novovznikajúci denný detský umelecký tábor pre deti vo veku 5-14 rokov v Ružinove na Bajkalskej 20. Je zameraný na 3 smery, z ktorých si môže dieťa vybrať, čo mu je najbližšie. Máte doma rodeného herca/herečku? Prihláste ho na divadelný kurz, kde si osvojí základy javiskovej reči a získa rolu v novej divadelnej inscená...

Veľké Olompijské finále je už za nami

Myšlienka „ Neseparuj sa – separuj“ sprevádza deti už piaty rok. Záujem o podujatia, do ktorých sa v rámci projektu môžu zapojiť celé základné i materské školy, pritom neustále stúpa. V súčasnoti sa to týka viac ako 21 tisíc žiakov. Časť z nich sa stretla na veľkom Olompijskom finále. Podujatie sa tento rok...

Stránky