Júl - August 2016

Júl - August 2016
  • NOVÁ STRATÉGIA PRI STAVEBNÝCH UZÁVERÁCH
  • NÁVRH OBMEDZENIA TRANZITNEJ DOPRAVY V PRIEVOZE
  • DEŇ RUŽINOVA NA HLAVNOM NÁMESTÍ
  • DISKUSIA O NOVEJ BUDOVE NEOPROTU
  • V RUŽINOVE UŽ ODŠTARTOVALA TOHTOROČNÁ OPRAVA CIEST A CHODNÍKOV
  • SENIORI NAVŠTÍVILI TOPOĽČIANKY
echo7-8_2016_web.pdf

Dobrovoľníci skrášľovali Ružinov

Verejné priestranstvá v rôznych mestách Slovenska počas dvoch júnových dní skrášľovalo tento rok takmer 9 500 ľudí z firiem. Dôvodom bolo najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe s názvom Naše mesto, organizované Nadáciou Pontis. Mestská časť Ružinov sa už do tejto akcie zapojila už...

Výberové konanie

Mestská časť Bratislava – Ružinov Mierová 21, 827 05 Bratislava Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava s predpokladaným nástupom 01. 08. 2016 Kandidát musí spĺňať nasledovné požiadavky: • Vysokoškolské vzdelanie požadované pre príslušný druh a stupeň š...

Tomáš Alscher: Chýba nám vízia toho, aký chceme mať Ružinov

Chýba nám vízia toho, aký chceme mať Ružinov Ing. Tomáš Alscher, MPH patrí medzi nových poslancov ružinovského miestneho zastupiteľstva. Reprezentuje volebný obvod Starý ružinov a pôsobí v komisií finančnej, podnikateľských činností a informatizácie. Vyštudoval Fakultu medzinárodných vzťahov na Ekonomickej...

Územný plán zóny Ostredky „v plienkach“

Územný plán zóny Trnávka-stred miestni poslanci schválili po šiestich rokoch. Na rad prišla ďalšia časť Ružinova, kde sa zostavuje. Mestská časť chce takýmto spôsobom postupne zaregulovať svoje územie. Sídlisko Ostredky sa v súčasnosti skloňuje predovšetkým s témou výstavby náhradných nájomný...

Návrh obmedzenia tranzitnej dopravy v Prievoze

Od konca roka 2015 mohli obyvatelia Prievozu navrhovať jednosmerky vo svojom okolí. Nasledovalo aj stretnutie s obyvateľmi, kde si jednotlivé návrhy spolu s odborníkmi vydiskutovali. „Diskusia ukázala v plnom svetle, že záujem občanov je rovnaký – teda zabrániť tranzitu a vytvoriť tak čo najpokojnejšie prostredie pre bývanie. Potvrdilo aj to, že obyvateľ Prievozu je...

Stretnutia poslancov s obyvateľmi

Poslanecké stredy na miestnom úrade: 7. 9. 2016 16:30 - 17:30 Mgr. Adamec Igor MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Pošeň 14. 9. 2016 16:30 - 17:30 PaedDr. Barancová Mária MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Prievoz 21. 9. 2016 16:30 - 17:30 Bc. Bajer Radovan MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Štrkovec 28. 9. 2016 16:30 - 17:30 Mgr...

Stretnutie so starostom Ružinova

Býva spravidla každý prvý utorok v kalendárnom mesiaci v stabilných hodinách. Informácie o mieste jeho konania nájdete na www.ruzinov.sk a v teletexte TV Ružinov. Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM a hovorte s ním o Ružinove 6. SEPTEMBER od 16:00 hod. do 18:00 hod. Jedáleň ZŠ Borodáčova 2

Pomôžte vyplniť Komunitný plán sociálnych služieb

Mestská časť Bratislava - Ružinov rozbieha vypracovanie strategického plánu komunitných služieb v Ružinove. Jeho súčasťou je aj prieskum trhu – dotazník pre obyvateľov a organizácie. Prostredníctvom tohto dotazníka majú Ružinovčania možnosť do konca augusta 2016 vyjadriť sa ku kvalite sociálnych služieb poskytovaných na území mestskej časti. Svojimi n...

Ružinov rozširuje sociálnu politiku

Ružinovskí poslanci 21. júna 2016 jednomyseľne schválili zmenu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o nenávratných finančných príspevkoch. Vďaka nemu bude môcť Ružinov prispievať napríklad na stravovanie aj obyvateľom poberajúcim invalidný dôchodok. „V rámci rozširovania sociálnej politiky sme navrhli, aby mestská...

Nová stratégia pri stavebných uzáverách

Mestská časť Ružinov obstaráva deväť územných plánov zón. Ich cieľom je stanovenie jasných pravidiel pre výstavbu v danej lokalite. S prípravou územných plánov zón neraz úzko súvisí aj stavebná uzávera. Ružinov sa rozhodol pri jej vyhlásení postupovať netradične. Proces vyhlásenia stavebnej uzávery...

Stránky