Júl - August 2017

Júl - August 2017
  • DOBROVOĽNÍCI RANDILI S NAŠIM MESTOM
  • DEVIATACI (NE)PREKVAPILI
  • ZOPÁR TIPOV NA LETO
  • SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU PREDZÁHRADKU
  • NÁBREŽIE DUNAJA ZAČNE MENIŤ SVOJU TVÁR
echo7-8_2017_web.pdf

Najväčšie kolo mlynské na Západnej

V Materskej škole na Západnej ulici sme sa v júni netradičným spôsobom rozlúčili s predškolákmi a to vytvorením ustanovujúceho rekordu Najväčšie kolo mlynské. Nakoľko máme veľa detí a kolo by sa nezmestilo na náš dvor, rozhodli sme sa rekord realizovať na veľkej trávnatej ploche v blízkosti MŠ. Vš...

Deviataci (ne)prekvapili

V apríli sa uskutočnilo celoslovenské testovanie deviatakov, ktoré je známe ako Monitor 9. Viac ako 40-tisíc študentov na základných školách si overilo svoje vedomosti z matematiky, slovenčiny respektíve iného vyučovacieho jazyka. Monitor neobišiel ani ružinovské školy. Test má za úlohu overiť u žiakov vedomosti a zručnosti, ktor...

Aj škôlky už majú za sebou zápis

Ružinov pozná výsledky zápisu detí do materských škôl. 11 škôlok a 11 elokovaných pracovísk prijalo spolu 1119 žiadostí. Toto číslo už neobsahuje takzvané duplicity. Z tohto počtu bolo presne 818 žiadostí detí vo veku od 3-6 rokov a z toho bolo 702 Ružinovčanov. Pri výbere škôlky prevažne rozhodovali dobré referencie a...

Ako je to s rekonštrukciami ihrísk a komunikácií?

Mestská časť Bratislava- Ružinov´ročne investuje do rekonštrukcií detských ihrísk, ciest či chodníkov stá tisíce eur. Napriek tomu ale viaceré, ktoré sú v horšom stave, zostávajú nedotknuté. Dôvodom sú majetko- právne vzťahy. O tom, ktoré komunikácie a detské ihriská v správe mestskej časti...

Aká bude nová tvár „Miletičky“?

Ružinov sa môže pochváliť centrálnym trhoviskom, ktoré denne navštívi množstvo ľudí z rôznych kútov Bratislavy. Pravdou ale je, že trhovisko nepatrí medzi skvosty mestskej časti. Mnohí ho aj napriek viacerým rekonštrukciám prirovnávajú k „bratislavskej Bangladéši“. Práve nová podoba „Miletičky“...

Blokové čistenie pokračuje na jeseň

Viaceré ulice na Nivách majú za sebou blokové čistenie. Išlo o ručné a strojové zametanie ciest, čistenie kanalizačných vpustov a prípadné ošetrenie zelene. V deň blokového čistenia bol na konkrétnej ulici na niekoľko hodín zákaz parkovania. Bolo to nutné vzhľadom nato, že Nivy sú frekventovanou časťou s množstvom parkujúcich...

Personálne zmeny v podnikoch

Júnové zasadnutie miestneho zastupiteľstva prinieslo zmeny v obchodných spoločnostiach Ružinova. Poslanec Tomáš Alscher sa vzdal svojich funkcií v dvoch z nich. Na miesto neho tak zastupiteľstvo vymenovalo poslankyňu Máriu Barancovú ako členku dozornej rady CULTUSU Ružinov, a.s. Novou konateľkou TVR, s.r.o. (Televízie Ružinov a Ružinovského echa) sa na základe výberov...

Stretnutia poslancov s obyvateľmi

Poslanecké stredy na miestnom úrade: 6. 9. 2017 16:30 - 17:30 Mgr. Igor Adamec MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Pošeň   13. 9. 2017 16:30 - 17:30 PaedDr. Mária Barancová MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Prievoz   20. 9. 2017 16:30 - 17:30 Bc. Radovan Bajer MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Š trkovec   27. 9...

STRETNUTIE SO STAROSTOM RUŽINOVA

Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM a hovorte s ním o Ružinove 5. SEPTEMBRA od 16:00 hod. do 18:00 hod. Jedáleň ZŠ Nevädzová 2

Ružinov má nové partnerské mesto

Počas Ružinovských rybárskych slávností, ktoré sa konali s finančnom podporou Bratislavského samosprávneho kraja, prišla do Ružinova významná návšteva z Gruzínska. Išlo o oficiálnu delegáciu so starostom mesta Mtskheta Avtandilom Nemsitsveridzem na čele. Jej cieľom bolo nie len spoznať bratislavský región a krásy mestskej...

Stránky