Júl - August 2018

Júl - August 2018
  • PROMENÁDA V ŠTÝLE FILMOVÝCH MELÓDIÍ
  • PRVÁ ZMENA ROZPOČTU
  • KULTÚRNY DOM NA TRNÁVKE STÁLE BEZ NÁJOMCU
  • ÚZEMNÉ PLÁNY ZÓN NA POŠNI SA POSUNULI ĎALEJ
  • REKONŠTRUKCIE V PLNOM PRÚDE

 

PDF icon echo7-8_2018_web.pdf

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku spoločnosti

Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. vyhlasuje v zmysle všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava – Ružinov č. 13/2012 ponukové konanie na odpredaj prebytočného majetku (č. UK GR L-1-53/2018) - súbor strojových zariadení: 2 x snehová radlica BUCHER City Cat2020XL a 2 x sypač na BUCHER City Cat 2020XL, v celkovej sume spolu 3.998,-€. Cenové ponuky zasielajte do 15 dní od dátumu zverejnenia v zalepenej...

Obavy z vysielačov na strechách obytných domov v Ružinove

Bežná situácia na celom Slovensku. Bývate v peknej štvrti a tešíte sa z pokojného prostredia mimo rušnej cesty a výfukových plynov. Lenže jedného dňa vám pred očami na streche susednej budovy za pomoci helikoptéry vyrastie niekoľko metrový vysielač mobilného operátora so súhlasom miestneho úradu a aj vlastníkov bytov. Vysielacia stanica operátora vysiela nepretržite (vo dne v noci) tzv. pulzný signál a zrazu sa objavia...

Kapela Blue Zodiac obhájila titul

Mestská časť v spolupráci s Cultusom Ružinov opäť hľadali najlepšiu ružinovskú skupinu. Aj v tomto, už treťom, ročníku sa do súťaže mohla zapojiť akákoľvek kapela, ktorá skúša svoje pesničky v Ružinove alebo aspoň jeden z jej členov má trvalé bydlisko v Ružinove. ,,Záujem a počet kapiel prihlásených do súťaže bol veľký. Odborná porota po ťažkom rozhodovaní vybrala z 30 prihlásených kapiel 5 najlepších...

Promenáda v štýle filmových melódií

Opera či známe muzikály. Takéto boli témy posledných ročníkov Ružinovskej promenády, ktoré do Parku Andreja Hlinku prilákali mnohých milovníkov kultúry. Ani ten šiesty za nimi nezaostával. Tentokrát sa niesol v štýle najznámejších melódií z filmového plátna. Kultúrny program odštartovala Súkromná umelecká škola Prokofievova,  jej žiakov na pódiu vystriedali známy Sendreiovci. Medzi vrcholy podujatia určite patrili...

Exnárova oslávila 45 rokov

Základné umelecké školy majú v Ružinove dlhoročnú tradíciu a vychovali nie len množstvo výborných umelcov, ale aj pedagógov. Základná umelecká škola na Exnárovej ulici tento rok oslávila svoje 45. výročie. Škola si významnú udalosť pripomenula koncertom učiteľov, čo jej poskytlo možnosť odovzdať ceny pedagógom za ich prácu počas minulého roka. ZUŠ Exnárova vznikla v roku 1973 osamostatnením pobočky ľudovej školy...

Rande s naším mestom

Ružinov sa opäť zapojil do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku s názvom Naše mesto. Do dvanásteho ročníka sa prihlásili ľudia z firiem, dobrovoľníci zo samosprávy, neziskového sektora aj širokej verejnosti, aby pomohli skrášliť, vyčistiť a zlepšiť mesto, v ktorom žijú. Cieľom podujatia nie je len personálne pokrytie aktivít, ale aj podpora vytvárania vzťahov dobrovoľníkov k danej lokalite,...

Územné plány zón na Pošni sa posunuli ďalej

Mestská časť Bratislava-Ružinov začala pred dvoma rokmi obstarávať územné plány zón na Pošni. Ich príprava sa posunula o krok ďalej. V júni totiž mestská časť prerokovávala návrhy ich zadaní s laickou i odbornou verejnosťou. Zaregulovanie územia a stanovenie jasných pravidiel prípadnej výstavby. Aj takto by sa dal stručne opísať hlavný účel územných plánov zón. Nadradený im je Územný plán hlavného mesta, musia s...

Budovu na Prievozskej nahradia novou

Budovu Apolo Bussiness centra, ktorá bola niekoľko rokov prázdna, čaká veľká zmena. Jej majiteľ ju chce zbúrať a nahradiť celkom novou stavbou. Budova Apollo Bussiness centra I bola roky prázdna, trápili ju problémy so statikou. Pred dvoma rokmi jej osud ešte stále nebol jasný - zbúrať či zrekonštruovať? Líšili sa aj názory obyvateľov Ružinova: „Pokiaľ je statika zlá, budovu treba radšej zbúrať,“ vyjadril sa...

Príspevok na dopravu pre dôchodcov

Miestni poslanci schválili na júnovom zastupiteľstve príspevok na dopravu pre poberateľov starobného, ale aj invalidného dôchodku. Výška príspevku je rozdelená do troch pásiem podľa výšky mesačného dôchodku. Pri sume do 305 € je príspevok stanovený na 3 €, od 305,01 € do 415 € je vo výške 2,5 € a pri dôchodku nad 415,01 € je 2 €. V rozpočte je na tento príspevok celkovo zatiaľ vyčlenená suma...

Ako je to s kosením?

Začiatok sezóny kosenia v Ružinove sa niesol v duchu sťažností. Formou príspevkov na sociálnych sieťach viacerí obyvatelia upozorňovali na vysokú trávu v ich okolí, ktoré tak občas pripomínalo skôr divokú lúku ako mestské prostredie. Vysoká tráva potrápila nie len majiteľov psov a ich miláčikov, ale aj ostatných obyvateľov, najmä alergikov. Takto to vyzeralo na začiatku sezóny kosenia v Ružinove. „Ružinovský...

Stránky