Júl - August 2018

Júl - August 2018
  • PROMENÁDA V ŠTÝLE FILMOVÝCH MELÓDIÍ
  • PRVÁ ZMENA ROZPOČTU
  • KULTÚRNY DOM NA TRNÁVKE STÁLE BEZ NÁJOMCU
  • ÚZEMNÉ PLÁNY ZÓN NA POŠNI SA POSUNULI ĎALEJ
  • REKONŠTRUKCIE V PLNOM PRÚDE

 

PDF icon echo7-8_2018_web.pdf

Rekonštrukcie v plnom prúde

Ružinovská samospráva začal s tohtoročnými kompletnými rekonštrukciami komunikácií. Ako prvý prišiel na rad chodník na Krásnej ulici, a to v úseku od Jabloňovej po Varínskú. Cesty a chodníky v správe mestskej časti, ktoré v danom roku čaká kompletná zrekonštrukcia, vyberá Odbor územného plánu, regionálneho rozvoja a dopravy ružinovského miestneho úradu na základe ich technického stavu a podnetov obyvateľov. Jej...

Zelená pre granty

Ružinov opäť podporí desiatky projektov, za ktorými stoja obyvatelia či združenia. Miestni poslanci vyjadrili podporu tohtoročným grantom. Tohtoročný grantový program sa zameriaval na kultúrno – spoločenské aktivity, vzdelávanie, telovýchovu, šport a mládež, sociálnu oblasť, ochranu a tvorbu životného prostredia a rozvoj komunitného života. Poslanci schválili návrh grantovej komisie a definitívne tak potvrdili, kto...

Kultúrny dom na Trnávke stále bez nájomcu

Budúcnosť kultúrneho stánku na Trnávke je aj naďalej nejasná. Výsledky verejnej obchodnej súťaže na prenájom Domu kultúry na Bulharskej ulici sa u viacerých poslancov nestretli s nadšením. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným navrhovateľom obchodnej verejnej súťaže na nájom objektu Dom kultúry Bulharská bol predložený poslancom na stôl na júnovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Súťaž sa konala v tomto...

Nedôvera starostovi

Prevažná väčšina ružinovských poslancov nedôveruje starostovi. Nesúhlas s vedením samosprávy mu vyjadrili na júnovom miestnom zastupiteľstve prijatím uznesenia. Nečakaný krok vzišiel od 17 ružinovských poslancov. Pod uznesenie o potvrdení troch pozastavených uznesení z pokračovania aprílového zastupiteľstva a o vyjadrení nedôvery starostovi sa podpísali Igor Adamec, Tomáš Alscher, Mária Barancová, Slavomír Drozd, Martin...

Stretnutia poslancov s obyvateľmi

Poslanecké stredy na miestnom úrade, Mierová 21, prízemie B2 5. 9. 2018 16:30 - 17:30  Mgr. Igor Adamec, Pošeň 12. 9. 2018 16:30 - 17:30  PaedDr. Mária Barancová, Prievoz 19. 9. 2018 16:30 - 17:30 Bc. Radovan Bajer, Štrkovec 26. 9. 2018 16:30 - 17:30 Mgr. Martin Lazík, Ostredky  

STRETNUTIE SO STAROSTOM RUŽINOVA

Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM a hovorte s ním o Ružinove 6. SEPTEMBER od 16:00 hod. do 18:00 hod. Jedáleň ZŠ Ostredková 14  

Prvá zmena rozpočtu

Ružinovskí poslanci odsúhlasili návrh prvej zmeny rozpočtu mestskej časti v tomto roku. Vďaka tomu poputujú financie do viacerých oblastí. „Najdôležitejšie, čo v tejto zmene prešlo, je 380-ti- síc eur na revitalizáciu športového areálu pri základnej škole na Ostredkovej. Takúto investíciu my poslanci veľmi radi podporíme,“ priblížil predseda finančnej komisie Martin Vojtašovič. Na radosť mnohých nielen...

Milí Ružinovčania,

máme tu leto. S ním prišiel aj čas dovoleniek, oddychu a pokoja. Boli by sme veľmi radi, keby vám v takýchto dňoch robilo spoločnosť naše dvojčíslo, ktoré sme pre vás opäť s láskou pripravili. Chcel by som vás informovať, že v našom/vašom Echu začala pracovať redakčná rada zložená z troch nezávislých a skúsených novinárov. Sme radi, že prinášajú do redakcie odborné názory. Redakčná rada, v zostave PhDr. Jana...

Ružinovčania, užite si leto

ubehlo to opäť rýchlo. Prvý polrok je fuč. Obávam sa, po skúsenostiach z posledných rokov, že už v auguste nám budú niektoré veľkoobchody ponúkať vianočné gule. Čas beží neuveriteľne rýchlo. Užime si naplno horúce leto, ktoré máme pred sebou. Školský rok sa skončil. Deti si prevzali vysvedčenia a čakajú ich dva mesiace prázdnin. Rodičov možno starosti ako im zabezpečiť program na osem letných týždňov. To nie je...

Stránky