Jún 2018

Jún 2018
  • VYNOVENÉ IHRISKO NA OSTREDKOCH
  • KDE JE KAMEŇ SVÁRU?
  • DEVIATACI NAD CELOSLOVENSKÝM PRIEMEROM
  • ĎALŠÍ ŠKOLSKÝ AREÁL ČAKÁ REKONŠTRUKCIA
  • MÁ BYŤ NAČO HRDÁ

 

PDF icon echo6_2018_web.pdf

Mestská časť Bratislava-Ružinov oznamuje

začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Prievoz – východ. Podklady a podnety k oznámeniu je možné podať písomnou formou v termíne
do 30. 06. 2018 do podateľne miestneho úradu alebo poštou na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Ružinov, Referát územného plánu...

Mestská časť Bratislava-Ružinov oznamuje

začatie prerokovania Návrhov zadaní Územného plánu zóny Pošeň - sever a Územného plánu zóny Pošeň - juh v termíne od 1. 6. 2018 do 30. 6. 2018. Pripomienky a podnety je možné podať písomnou formou do podateľne miestneho úradu alebo poštou na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Ružinov, Referát ú...

Stretnutia poslancov s obyvateľmi

Poslanecké stredy na miestnom úrade Mierová 21, prízemie B2: 6. 6. 2018 16:30 - 17:30 Ing. Katarína Šimončičová Nivy   13. 6. 2018 16:30 - 17:30 Ing. Tomáš Alscher Starý Ružinov   20. 6. 2018 16:30 - 17:30 Mgr. Martina Fondrková Ružová dolina   27. 6. 2018 16:30 - 17:30 Ing. Slavomír Drozd Trávniky  

STRETNUTIE SO STAROSTOM RUŽINOVA

Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM  a hovorte s ním o Ružinove 12. JÚN
 od 16:00 hod. do 18:00 hod.  Jedáleň ZŠ Nevädzová 2  

Viacerí poslanci trvajú na odvolaní predstavenstva

Na pokračujúcom aprílovom zastupiteľstve ružinovskí poslanci vyzvali uznesením starostu na podanie návrhu na odvolanie predstavenstva spoločnosti CULTUS Ružinov, a. s. Išlo už o opakovanú žiadosť zo strany poslancov. Prvýkrát požiadali starostu o zmenu vo vedení spoločnosti v novembri 2016. Dôvodom boli zistenia uvedené v správe miestneho kontrolóra,...

Vynovené ihrisko na Ostredkoch

Niektoré z ružinovských detských ihrísk už rekonštrukciu potrebujú. Každý rok sa mestská časť snaží niekoľko z nich kompletne vynoviť, tak aby vyhovovali súčasným normám, ako i požiadavkám rodičov a ich ratolestí.
 Z ihriska ako zo škatuľky sa najnovšie môžu tešiť aj obyvatelia Ostredkov. Ružinov začal s kompletnou...

Stránky