Máj 2017

Máj 2017
  • ŠPORTOVÝ PRÍRASTOK NA TOMÁŠIKOVEJ
  • RUŽINOV ZATEPĽUJE ZÁKLADNÉ ŠKOLY
  • STOP! ČIERNÝM STAVBÁM
  • LETNÉ TÁBORY PRE DETI ZO SOCIÁLNE SLABŠÍCH RODÍN
  • DEFINITÍVNA PREHRA PRE HAZARD
PDF icon echo5_2017_web.pdf

Program ružinovských kultúrno-spoločenských zariadení MÁJ

Areál netradičných športov Pivoňková 9, Bratislava 13.05. so 08.00 h RUŽINOV ŚPORTUJE Športové podujatie pre všetky vekové kategórie   Park Andreja Hlinku 28.05. so 15.00 h FESTIVAL DETÍ S KRÚŽKAMI V ŠKOLE Zábavné popoludnie pre všetky deti v Parku A. Hlinku Lacko Cmorej, Rozprávkový svet Toma a Ela, módna prehliadka,...

Mestská časť Bratislava – Ružinov pozýva na IV. prednášku Školy zdravia

Ako porozumieť človeku s poruchou pamäti? 10. mája 2017 o 14:30 hod. Veľká sála DK Ružinov

Seniori si rozšírili svoje počítačové znalosti

Ružinovskí seniori sa postupne zoznamujú s novými technológiami. Mestská časť pre nich pravidelne organizuje kurzy, kde si môžu zlepšiť svoje počítačové znalosti. Seniori tak opäť absolvovali zaujímavú prednášku priamo v centrále spoločnosti Lenovo (Slovakia) s.r.o. Pracovníci firmy mali pre seniorov pripravenú prezentáciu, kde im...

P O Z V Á N K A na výlet

ZO JDS Zimná, Bratislava II organizuje pre seniorov nasledovný výlet: 11.5.2017 /štvrtok/ Hrad Strečno, Starý hrad Podrobné informácie sú na nástenke v Seniorskom informačnom centre na Zimnej ul. l

Bazálna stimulácia v Domove dôchodcov Pažítkova 2

Domov dôchodcov na Pažítkovej ulici je po preškolení pracovníkov a splnení všetkých podmienok uplatňovania konceptu bazálnej stimulácie v praxi certifikovaným zariadením podľa podmienok Medzinárodnej asociácie Bazálnej stimulácie. Cieľom bazálnej stimulácie je pomôcť klientovi pocítiť svoje telo, uvedomiť si sám...

Ak chceme zmeniť svet, našou nádejou sú deti

Je mladá, talentovaná a plná fantázie. Ilustrovanie ju fascinovalo už odmalička. Zuzana Pallaghyová svoj pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu pretavila do dvoch environmentálnych knižočiek pre ružinovské deti. Vyštudovali ste učiteľstvo výtvarného umenia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ťahalo vás to odmalička k...

Bellušove domy

Začiatkom 20. storočia Bratislava zažívala veľký stavebný boom. Mesto sa spriemyselňovalo, industrializovalo, továrne sa stavali najmä na okrajových častiach mesta. Postupne sa k výstavbe fabrík, pridávala aj výstavba domov na bývanie . Ich architektúra, ktorá je častokrát dielom popredných slovenských architektov a odzrkadľuje dobu svojho vzniku...

Ružinov prispeje do 350 eur na liečebný pobyt pre zdravotne postihnuté deti

Mestská časť Bratislava–Ružinov prispeje počas letných prázdnin 2017 na integračný pobyt rodičom alebo zákonným zástupcom zdravotne postihnutých detí so sprievodcom. Liečebné zariadenie môže byť podľa vlastného výberu. Výška príspevku: do 350 eur Doklady, ktoré je potrebné predložiť: - platný občiansky preukaz, s...

Letné tábory pre deti zo sociálne slabších rodín

Mestská časť Bratislava–Ružinov organizuje pre deti vo veku od 7 – 14 rokov z rodín v hmotnej núdzi a s nízkym príjmom aktivity počas letných prázdnin. Možnosť je vybrať z dvoch ponúk: 1. denný tábor v Areáli hier Radosť Štrkovec Prihlasovanie: do 23.6.2017 2. Poskytnutie finančného príspevku na letný pobytový tábor vo...

Rodinný trh Ružinovčanov opäť pomáhal

Myšlienka zorganizovať podujatie, kde by si mamičky mohli medzi sebou povymieňať alebo predávať za symbolickú sumu veci, ktoré už nepotrebujú, je stará už niekoľko rokov. Neostalo len pri slovách. Rodinný trh Ružinovčanov bol v mestskej časti už oficiálne štvrtýkrát. Medzičasom sa nielen rozšíril, ale aj zmenil svoje pravidlá. Štvrtému...

Stránky