Máj 2017

Máj 2017
  • ŠPORTOVÝ PRÍRASTOK NA TOMÁŠIKOVEJ
  • RUŽINOV ZATEPĽUJE ZÁKLADNÉ ŠKOLY
  • STOP! ČIERNÝM STAVBÁM
  • LETNÉ TÁBORY PRE DETI ZO SOCIÁLNE SLABŠÍCH RODÍN
  • DEFINITÍVNA PREHRA PRE HAZARD
echo5_2017_web.pdf

Navrhnite OSOBNOSTI RUŽINOVA, ktoré by mali byť ocenené

Poznáte niekoho, kto prispel k lepšiemu životu v Ružinove, poprípade ho reprezentoval na Slovensku alebo v zahraničí? Ak áno, nominujte ho. Mestská časť Ružinov mu udelí verejné ocenenie. Stačí vyplniť prihlasovací formulár, ktorý nájdete na internetovej stránke mestskej časti a poslať ho elektronicky na adresu: ocenovanie@ruzinov.sk alebo poštou na...

Ružinov zatepľuje základné školy

Mestská časť Ružinov sa pustila do tohtoročného zatepľovania základných škôl. Práce na Základnej škole Kulíškova už postupne finišujú a na Medzilaboreckej sú v plnom prúde. Kulíškova je najstaršou základnou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ružinova a jej fasáda opravu už nutne potrebovala. Vo fin...

Stránky