Máj 2018

Máj 2018
  • JEDLÝ PARK NABERÁ REÁLNE KONTÚRY
  • NÁJDE SA NÁJOMCA?
  • ZATEPĽOVANIE V PLNOM PRÚDE
  • ZÁKLADNÉ UMELECKÉ ŠKOLY PONÚKAJÚ
  • NIE VICE, ALE MAJSTRI!
PDF icon echo_5_2018_web.pdf

Program ružinovských kultúrno-spoločenských zariadení MÁJ

Park Andreja Hlinku 5.5. so 10.00 h RUŽINOVSKÝ RETRO MAJÁLES Lunetic, Maxim Turbulenc, Júlia a Peter Hečkovci, Zenit, detská retro súťaž, dopravné ihrisko, stavanie mája 20.5. ne 15.00 h FESTIVAL DETI S KRÚŽKAMI V ŠKOLE Prezentácia krúžkov 20.5. ne 17.00 h YOGA A MEDITÁCIA Nedeľná chvíľka pre zdravie a harmóniu s Fredym Ayisim. Vstup zadarmo...

Mestská časť Bratislava-Ružinov pozýva

seniorov na bezplatnú prednášku Kobukrav- účinná a jednoduchá sebaobrana pre seniorov v podaní lektora Tibora Skluta 24.5.2018 od 10:30 – 11:30 hod. Veľká zasadačka miestneho úradu, Mierová 21

Mestská časť Bratislava-Ružinov pozýva

mamičky seniorky z Ružinova na predstavenie TUČNIACI 11.5.2018 o 16:00 hod. v DK Ružinov Bezplatnú vstupenku si je potrebné vyzdvihnúť od 2.5.2018 v kancelárií č.309 na ružinovskom miestnom úrade. Počet vstupeniek je limitovaný kapacitou sály

Výbor ZO JDS Štrkovec pozýva

svojich členov na výlet vlakom v utorok 29.5.2018 do Ledníc. Odchod 6.16 hod, a príchod o 19.43 hod. Každý účastník potrebuje 90 Kč na autobus. Zraz pri stánku so sušeným ovocím o 5.50 hod. Inf. 0905 870 250. Zároveň upozorňujeme našich členov, ktorí ešte nemajú uhradené členské na rok 2018, že tak môžu urobiť každú prv...

Seniori preskúmali filharmóniu

Mestská časť pre skôr narodených Ružinovčanov pravidelne organizuje rôzne výlety a to nie len do zahraničia. Tentokrát seniori spoznávali to, čo majú takpovediac vo vlastnej kuchyni, teda priamo v hlavnom meste. Slovenská filharmónia im odkryla svoje tajomstvá i zákutia, kde sa bežný divák len tak nedostane. „Ružinovčania majú veľký z...

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku

spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. vyhlasuje v zmysle všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava – Ružinov č. 13/2012 ponukové konanie na odpredaj prebytočného majetku (č. UK GR-L-1-41/2018) – súbor strojových zariadení: 2 x snehová radlica BUCHER City Cat2020XL, 2 x sypač na BUCHER City Cat 2020XL, v celkovej sume spolu...

Hľadáme dobrovoľných inšpektorov

Udržiavať poriadok a čistotu na takom veľkom území akým je Ružinov, a pri počte jeho obyvateľov nie je vôbec jednoduché. Z toho dôvodu prichádzame s projektom Dobrovoľných inšpektorov životného prostredia (DIŽP). V posledných rokoch starostlivosť o životné prostredie či environmentálne problémy a občiansky aktivizmus sú veľmi populárne a...

OBJAVITEĽ HÚB PRIAMO V BRATISLAVE

Poznáte niekoho, kto vo veku takmer 96 rokov nepotrebuje okuliare ani pri čítaní, ani pri písaní? A písomností, ktoré autorsky, formou rôznych publikácií vydal, je viacero. Ing. Ján MAGÁL, CSc. napísal Spevy Podjavoriny, Ovocnodestilátová cesta na Podjavorinu, Ovocinárstvo na Podjavorine, Jedlá na Podjavorine, Hrubostranské...

Spoločnosť RP VPS, a.s. hľadá

ženy a mužov na upratovanie, hrabanie a kontrolu verejných priestranstiev. Ponúkame prácu na dohodu občanom, ktorým záleží na čistote a poriadku nášho Ružinova. Záujemcovia volajte na tel. číslo 0911 083 883  

Mestská časť Bratislava-Ružinov pozýva

mladé mamičky z Ružinova na predstavenie KUBO 18.5.2018 o 16:00 hod. v DK Ružinov Bezplatnú vstupenku si je potrebné vyzdvihnúť od 2.5.2018 v kancelárií č.309 na ružinovskom miestnom úrade. Počet vstupeniek je limitovaný kapacitou sály

Stránky