Máj 2018

Máj 2018
  • JEDLÝ PARK NABERÁ REÁLNE KONTÚRY
  • NÁJDE SA NÁJOMCA?
  • ZATEPĽOVANIE V PLNOM PRÚDE
  • ZÁKLADNÉ UMELECKÉ ŠKOLY PONÚKAJÚ
  • NIE VICE, ALE MAJSTRI!
echo_5_2018_web.pdf

Základné umelecké školy ponúkajú

V Ružinove našlo svoj domov viacero základných umeleckých škôl. Deťom i dospelým ponúkajú široké spektrum vyučovacích predmetov. Od výučby klasických nástrojov ako je klavír, či husle až po menej tradičné ako je napríklad cimbal. Tak isto si v nich nájdu to svoje aj tí, ktorí skôr preferujú maľbu či...

Pamätná plaketa Ácsa Jánosa putovala do Ružinova

Už tradične pri príležitosti Dňa mesta Tapolca odovzdáva starosta Zoltán Dobó aj rôzne ocenenia významným osobám za ich zásluhy. Pri tohtoročnom odovzdávaní cien mal aj Ružinov svojho predstaviteľa - starostu Dušana Pekára, ktorý získal Pamätnú plaketu Ácsa Jánosa, a to za rozvoj a podporu vzájomných vzťahov...

Nie vice, ale už majstri!

Vo februári dosiahli obrovský úspech, keď sa z majstrovstiev Slovenska v kategórii juniorov v 10 tancoch vrátili ako vicemajstri. Jaroslav Jesenský a Simona Pavlovičová sa ale najnovšie môžu hrdiť titulom majstri Slovenska v štandardných tancoch. „Zatancovali sme ten najlepší výkon, aký sme mohli. Prvé kolo bolo trochu slabšie...

Uznanie pre pedagógov

Pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdal starosta Dušan Pekár ocenenie takmer 40 súčasným i bývalým pedagógom. Na slávnostnom oceňovaní sa zišlo 9. apríla 2018 v Dome kultúry Ružinov takmer 200 hostí. „Oceňovanie súčasných i bývalých učiteľov je u nás už tradíciou. Učitelia si zaslúžia ná...

Očami Ružinovčanov: Chamtivosť, nečinnosť, nerešpektovanie zákona

Nič netušiaci obyvatelia Starého Ružinova sa v r. 2002 úplnou náhodou dozvedeli o prenájme (a neskôr v r. 2006 predaji) pozemkov pod verejným parkoviskom a časťou parku na Záhradníckej- Palkovičovej. Nájomnú zmluvu podpísal primátor Moravčík, resp. kúpno-predajnú zmluvu primátor Andrej Ďurkovský (predávajúci -...

Zatepľovanie v plnom prúde

Mestská časť Bratislava-Ružinov pokračuje v zatepľovaní budov základných škôl, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. V roku 2018 investuje do týchto rekonštrukcií takmer 900-tisíc eur. Ružinovská samospráva už v minulosti vymenila základným školám okná, zrekonštruovala sociálne zariadenia a...

Jedlý park naberá reálne kontúry

Jedinečný jedlý park s vybudovaným ekosystémom zadržiavania dažďovej vody, záhradou, včelínmi pre mestské včely a biotopom pre vtáctvo. Plány na unikátny park pred Paneurópskou vysokou školou na roku Ružinovskej a Tomášikovej ulice sa začali realizovať. Prvý krok nového ružinovského parku predstavovala výsadba nových...

Navrhnite osobnosti Ružinova

Poznáte niekoho, kto prispel k lepšiemu životu v Ružinove, poprípade ho reprezentoval na Slovensku alebo v zahraničí? Ak áno, nominujte ho. Mestská časť Ružinov mu udelí verejné ocenenie. Stačí vyplniť prihlasovací formulár, ktorý nájdete na internetovej stránke mestskej časti a poslať ho elektronicky adresu: ocenovanie@ruzinov.sk alebo poštou na...

Stretnutia poslancov s obyvateľmi

Poslanecké stredy na miestnom úrade: 2. 5. 2018 16:30 - 17:30 Ing. Vladimír Sloboda MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Trnávka   9. 5. 2018 16:30 - 17:30 PhDr. Patrik Guldan MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Nivy   16. 5. 2018 16:30 - 17:30 JUDr. Daniela Šurinová MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Trávniky...

STRETNUTIE SO STAROSTOM RUŽINOVA

Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM a hovorte s ním o Ružinove 9. MÁJ od 16:00 hod. do 18:00 hod. Hlavná budova ZŠ Borodáčova 2

Stránky